فهرست اخبار فهرست اخبار

-

بازديد مدير امور استان ها وبازاريابي از مديريت شعب استان قزوين

محمود لاري دارابي مدير امور استانها وبازاريابي و ورضا صادقي اقدم معاون نظارتي اداره كل امور مديريتها از شعب وستاد مديريت قزوين بازدید نمود و ضمن گفتگو با كاركنان، از نزدیک در جریان مسائل و موضوعات قرار گرفت.

در جريان بازديد از شعب كه سيد اصغر حسيني مديرشعب استان قزوين و عيسي قليچ خاني معاون اجرايي مديريت نيز حضور داشتند مديرامور استانها وبازاريابي ضمن گوش سپردن به سخنان كاركنان در خصوص نقطه نظرات، مشکلات و پیشنهادهاي آنها پیرامون مسائل شعبه، رهنمودهایی در خصوص انجام بهتر امور به آنها بیان نمود .

وي بابيان اين مطلب كه همه پرسنل شعب بايد به اهداف آگاه باشنداظهار داشت اگر فرد يا سازماني هدف نداشته باشد نه تنها هرگز رشد نخواهد كرد بلكه بقاي خود رانيز به خطر خواهد انداخت بنابراين همه كاركنان بايد به اين موضوع مهم توجه لازم داشته باشند.

مديرامور استانها وبازاريابي با تاكيد بر مشاركت جمعي همه كاركنان درتحقق اهداف تصريح كرد مسئولين شعب بايد با استفاده از پتانسيلها وابزارهاي موجود ضمن افزايش انگيزه كاركنان ،آنها را در تمام امور مشاركت دهند .  

لاري يكي از مهمترين اولويتهاي بانك را افزايش خدمات كارمزد محور برشمرد واظهار داشت بايدافزايش سود آوري شعب در دستور كار مسئولين شعب  قرار گيرد وبابرنامه ريزي مناسب در جهت تحقق اهداف اين بخش تلاش نمايند.

وي افزودصدور ضمانت نامه براي بانك از نظر درآمد زايي  وسودآوري بسيار مهم است وبا توجه به ويژگي هاي منحصر بفرد اين محصول ميتواند مولفه تاثير گذار در افزايش بهره وري بانك باشد.

مديرامور استانها وبازاريابي افزود مسئولين شعب با رصد رقبا وتحليل بازار از فرصتهاي موجود حداكثر بهره برداري را نمايند. ودر جهت افزايش  منابع صفر درصدي وكاهش هزينه ها حركت نمايند.

لاري مديريت صحيح منابع انساني را يكي از مولفه هاي مهم درمشتري مداري و تعالي بانك برشمرد وتصريح كرد توجه به نيروي انساني از اولويتهاي مهم بانك است ومسئولين بانك از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نخواهند كرد.

وي با مهم ارزيابي كردن نقش شعب به وي‍ژه شعب مركزي در آموزش كاركنان اظهارداشت شعب مانند دانشگاه با آموزش نيروي انساني وفرهنگ سازي نقش اساسي در تحقق اهداف وتعالي بانك ايفا مي كنند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/12