اداره کل پیگیري وصول مطالبات اداره کل پیگیري وصول مطالبات

رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات
تلفن : 021-88200301
نمابر : 021-88200302
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم

معاون اداره کل پيگيري وصول مطالبات
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن
تلفن : 021-88844597
نمابر : 021-88200298

ساختار سازمانی ساختار سازمانی