پایانه کیوسک پایانه کیوسک

         انسداد كارت با رمز دوم بر روي کیوسک:

با پياده سازي اين سرويس در بستر کیوسک امكان انسداد كارت با رمز دوم فراهم گرديده و مشتري مي تواند در صورت سرقت/ مفقودي كارت خود نسبت به انسداد آن با استفاده از رمز دوم كارت اقدام نمايند. در این خصوص لازم است  با انتخاب گزینه "خدمات بدون کارت" از سرویس های منوی اصلی دستگاه کیوسک و گزینه "مسدودی کارت" استفاده نمایند.

 

         اتصال و انفصال حساب به كارت در درگاه كيوسك:

در صورتیکه مشتری چند حساب را به يك كارت بانك مسکن خود متصل نموده ، با مراجعه به دستگاه هاي كيوسك بانك مسكن در قسمت خدمات ديگر می تواند نسبت به اتصال يا انفصال حساب ها با كارت خود اقدام نمايد . اين امر موجب ارتقا سطح رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك و همچنين تسهيل در كار و عدم مراجعه به شعبه را فراهم مي نمايد.

 

انتقال وجه / پرداخت اقساطوب کیوسک بانک مسکن :

برای دسترسی به منوی انتقال وجه یا پرداخت اقساط پس از  وارد نمودن مسکن کارت به کیوسک بانک مسکن توسط مشتری و انتخاب  منوي "انتقال وجه" و زیر منوی "انتقال وجه" و یا "پرداخت اقساط" امکان انتقال وجه به کارت مقصد یا حساب (با کد شبا) و یا پرداخت اقساط مشتری فراهم گردیده است.

 

صورتحساب :

مشتری از طریق منو صورتحساب می تواند بوسیله زیر منو "صورتحساب "، 10 گردش آخر مسکن کارت  و از طریق زیر منو "صورتحساب دوره ای"، صورتحساب در بازه زمانی مشخص را چاپ نماید.

 

پرداخت قبض (تکی و گروهی):

مشتری با مراجعه به دستگاه کیوسک و وارد نمودن کارت و رمز خود از طریق گزینه پرداخت قبض به دو صورت می تواند از این سرویس استفاده نماید

پرداخت از طریق صفحه کلید: با انتخاب این گزینه مشتری می بایست ابتدا شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت قبض خود را وارد نماید.

پرداخت از طریق بارکد خوان: با انتخاب این گزینه قسمت بارکد خوان دستگاه کیوسک فعال شده و مشتری می بایست قسمت بارکد قبض خود را مقابل قسمت بارکد خوان دستگاه قرار دهد.

 

شارژ موبایل:

مشتری از طریق منو "خدمات دیگر" ، پس از ورود به منوی "شارژ موبایل" با انتخاب اپراتور و نوع شارژ ، می تواند از لیست مبالغ، مبلغ مورد نظر را انتخاب و پس از تایید نسبت به دریافت شارژ اقدام می نماید.

 

برداشت بدون کارت :

در این نوع سرویس مشتری دارای مسکن کارت با مراجعه به یکی از دستگاه های کیوسک مسکن ابتدا کارت و رمز خود را وارد می کند.سپس از طریق منوی "خدمات دیگر" نسبت به انتخاب گزینه " برداشت بدون کارت" اقدام نموده وپس از فشردن گزینه"صدور قبض برداشت بدون کارت" مبلغ درخواستی خود را که می بایست حداقل ۵۰ هزار ریال و حداکثر ۲ میلیون ریال باشد وارد می نماید.

 

ابطال برداشت بدون کارت:

مشتری از طریق منو "خدمات دیگر" ، پس از ورود به منوی " ابطال برداشت بدون کارت " می تواند با ورود کد پیگیری دریافت شده در درخواست برداشت بدون کارت و مبلغ مورد نسبت به ابطال درخواست اولیه اقدام نماید.

 

تغییر رمز اول:  از طریق این سرویس مشتری می تواند رمز اول کارت خود را تغییر دهد.

 

تخصیص یا تغییر رمز دوم: با این سرویس مشتری می تواند به کارت خود رمز دوم تخصیص داده یا نسبت به تغییر رمز دوم از قبل اختصاص داده شده اقدام نماید.

 

شارژ برچسب ETC:

مشتری از طریق منو "خدمات دیگر" ، پس از ورود به منوی "شارژ برچسب "  می تواند با ورود مبلغ بالای 30000 ریال و شماره تگ نسبت به شارژ برچسب خود اقدام نماید.

 

تغییر حساب پیش فرض:

مشتری از طریق منو "خدمات دیگر" ، پس از ورود به منوی "تغییر حساب پیش فرض" می تواند از بین حسابهای متصل به یک کارت خود، حسابی را به عنوان حساب پیش فرض انتخاب نماید

تاریخ ویرایش1399/4/10- 8:5