معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب استان کرمان - معاون اجرایی

امید قاسم زاده
مدیریت شعب استان کرمان - معاون اجرایی
تلفن : 034-32263031
نمابر : 034-32269472
آدرس پستی : کرمان -خیابان قدس- سه راه معلم