معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب استان قزوین - معاون مالی و فناوری

ابوالفضل کفشدوزی
مدیریت شعب استان قزوین - معاون مالی و فناوری
تلفن : 028-33249125
نمابر : 028-33249126
آدرس پستی : قزوین-خیابان طالقانی-سه راه خیام