معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب استان فارس - معاون اداری و پشتیبانی

ضیاالدین شاکر
مدیریت شعب استان فارس - معاون اداری و پشتیبانی
تلفن : 071-36253910
نمابر : 071-36356342
آدرس پستی : شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده