معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب منطقه شرق تهران - معاون مالی و فناوری

علی رضا ممی زاده
مدیریت شعب منطقه شرق تهران - معاون مالی و فناوری
تلفن : 021-22914248
نمابر : 021-22223097
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-پلاک 132