معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی - معاون اداری و پشتیبانی

حسین رضایی
مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی - معاون اداری و پشتیبانی
تلفن : 041-35299204
نمابر : 041-35299210
آدرس پستی : خیابان امام خمینی(ره)- روبروی خیابان خاقانی- ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم کدپستی: