بن کارت بن کارت

بن کارت بانک مسکن

بن کارت جهت استفاده کارکنان دولت ادارات سازمان ها وسایرموسسات ویا افراد عادی برای استفاده ازکمک های غیرنقدی سازمان متبوعه صادر می گردد.

  • این کارت ها شتابی هستندوبرای خریدکالا مورد استفاده قرار می گیرند و قابلیت دریافت وجه نقد را ندارند.
  •  با استفاده از بن کارت می توان قبوض را پرداخت نمود . 
  •  رمز بن کارت از طریق  دستگاه خودپرداز، كيوسك يا پايانه شعب بانك مسكن  قابل تغییر می باشد .
  • دريافت رمز دوم براي بن كارت از طريق دستگاه خودپرداز، كيوسك يا پايانه شعب بانك مسكن، امكان پذير مي باشد.

تاریخ ویرایش1398/9/26- 16:33