سامانه تصويري خدمات بانكي بانك مسكن سامانه تصويري خدمات بانكي بانك مسكن

بدليل پيشرفت هاي روز افزون تكنولوژي و فناوري هاي بانكي و توسعه شبكه­ هاي ارتباطي، رويكرد بسياري از مشتريان براي استفاده از خدمات بانكي بر استفاده از سرويس هاي غير حضوري گرايش يافته است و ترجيح ايشان به دريافت خدمات بصورت غير حضوري و 24 ساعته قرار گرفته است. يكي از سرويس هايي كه در اين زمينه در حال گسترش مي باشد، ارائه خدمات بانكي در بستر ويديو بانك است كه از اين طريق امكان ارتباط رو در روي مشتريان با كارشناسان بانك بصورت 24*7 فراهم مي گردد.

از مزاياي اين سرويس، امكان ارائه بر روي بسترهاي مختلف از جمله تلفن همراه و تبلت می باشد. 

در حال حاضر ساعات ارائه خدمات از ساعت 8 صبح لغايت 14:30 مي باشد.

 

کارشناس 1 استان سیستان و بلوچستان کارشناس 2 استان سیستان و بلوچستان
کارشناس 1 استان خراسان شمالی کارشناس 2 استان خراسان شمالی
کارشناس 1 استان فارس کارشناس 2 استان فارس
کارشناس 1 استان قم کارشناس 2 استان قم