فهرست اخبار فهرست اخبار

جلسه روسای دوایر مدیریت

جلسه روسای دوایر مدیریت شعب استان قزوین به منظوربررسی عملکرد شعب در بخش وصول مطالبات معوق با حضور مسیولین وروسای دوایر مدیریت برگزار شد.
در این جلسه سید اصغر حسینی ضمن تقدیر از زحمات وتلاش همه همکاران صف وستاد به دلیل عملکرد مطلوب در بخش وصول مطالبات معوق اظهار داشت باید با پیگیری های مستمر واستفاده از تمام ظرفیتها وابزارهای موجود شاهد کاهش مطابات معوق باشیم.
وی افزود با توجه به تشکیل کارگروه وصول مطالبات وهمچنین همکاری دوایر مدیریت در بخش وصول مطالبات معوق ونظارت وپیگیریهای مستمردر مدیریت قزوین شاهد توقف رشد مطالبات معوق بودیم. 
وی اظهار داشت در پایان شهریورماه ، شعب بویین زهرا با کاهش 13 درصدی ،آبیک با کاهش 6 درصدی و الوند با کاهش 3 درصدی مطالبات معوق نسبت به ابتدای سال عملکرد بسیار خوبی داشتند که امیدواریم تا پایان سال با اقدامات صورت گرفته شاهد تحقق اهداف این بخش باشیم.
 گفتنی است در پایان جلسه از روسای دوایر مدیریت به دلیل همکاری وپیگیری در بخش وصول مطالبات معوق با اهدای لوح تقدیر شد
آخرین بروزرسانی 1395/11/4