فهرست اخبار فهرست اخبار

جلسه روسای دوایر

جلسه روسای دوایر مدیریت به منظور بررسی عملکرد دوایر مدیریت با حضور مسیولین مدیریت وروسای دوایر مدیریت برگزار شد .
سید اصغر حسینی – مدیراستان – در این جلسه با تشکر از عملکرد کارکنان صف وستاد با ارایه گزارش عملکرد مدیریت تا پایان مرداد ماه سال جاری در بخش های مختلف اظهار داشت مدیریت قزوین در بخش جذب منابع توانسته است با تلاش همه کارکنان تا پایان مرداد ماه 125 در صد اهداف جذب منابع را محقق نماید.
وی افزود در شاخص های بانکداری الکترونیک نیز،دربخش جذب مشتریان مجازی ، تراکنشهای خودپرداز، کارتهای غیر فعال و تراکنشهای کیوسک بانک به ترتیب 106 درصد،100 درصد، 98 درصد و117 درصد اهداف خود را محقق نموده است.
حسینی همچنین با تاکید بر تحقق اهداف مطالبات معوق اظهار داشت هدفی که برای پایان سال در نظر گرفته شده است کاهش20 درصدی مطالبات معوق دربخش عقود مبادله ای است که باید با تلاش مضاعف این مهم محقق گردد.
وی در ادامه افزود در بخش وصول نقدی اقساط 131 درصد اهداف مدیریت را محقق کرده ایم که امیدواریم با تلاش بیشتر در سایر بخشها نیز عملکرد مطلوبی داشته باشیم.
مدیراستان در ادامه با بررسی عملکرد دوایر مدیریت در بخش های مربوطه، ضمن رهنمود لازم خواستار تلاش بیشتر کارکنان جهت دستیابی به اهداف تعیین شده شد. 
آخرین بروزرسانی 1395/7/4