فهرست اخبار فهرست اخبار

یازدهمین جلسه کمیته وصول مطالبات معوق درمدیریت شعب استان قزوین برگزارشد.

نداف فهمیده :تمام همکاران با تلاش و یکدلی زمینه و شرایط لازم قانونی برای وصول مطالبات معوق را فراهم سازند
در این جلسه اسدله نداف فهمیده –مدیر استان- با اشاره به جدیت و برنامه ریزی مدون صورت گرفته برای وصول مطالبات معوق اظهارداشت تمام همکاران با تلاش و یکدلی زمینه و شرایط لازم قانونی برای وصول مطالبات معوق را فراهم سازند.
وی افزود بخشی از مطالبات معوق که به راحتی قابل وصول نسبت با کمک اعضای کمیته و روسای شعب در کارگروهی که تشکیل می شود نسبت به نحوه وصول آن تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
نداف فهمیده در خصوص وصول اقساط معوق تسهیلات تکلیفی روستایی افزود با توجه به صدور اسناد مالکیت در بخشهای روستایی استان و مذاکرات بعمل آمده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، ترهین اسناد مالکیت واحدهای احداثی به نفع بانک در حال انجام است که در صورت تحقق آن عاملی موثر و بازدارنده جهت افزایش اقساط معوق و همچنین اهرمی مناسب جهت وصول اقساط خواهد بود .
در ادامه جلسه روسای شعب حاضر در این جلسه با ارایه گزارشی از عملکرد خود از نحوه پیگیری های صورت گرفته در خصوص وصول اقساط معوق ، اهداف یکماهه از سوی مدیر استان و کارشناس وصول اقساط معوق برای هریک از شعب تعیین شد.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4