فهرست اخبار فهرست اخبار

کمیته نظارت و بازرسی برای هر سیستم امری اجتناب ناپذیر است

کمیته نظارت

مدیر استان :کنترل و نظارت فرآیندی است که طی آن نتایج عملکرد و فعالیت های بانک طوری تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد که بتوان عملکرد واقعی را با عملکرد مطلوب مقایسه کرد این فرآیند بازخورد لازم را به مدیران می دهد تا بتوانند نتایج را ارزیابی کنند و در صورت لزوم اقدامات تصحیح کننده و اصلاحی را اتخاذ کنند.
جلسه کمیته نظارت باحضور مسیولین مدیریت و اعضای این کمیته به منظور بررسی وارایه راهکارهای لازم جهت بهبود کنترل ونظارت بر کلیه امور جاری بانک در محل مدیریت برگزار شد.
دراین جلسه سید اصغر حسینی – مدیراستان- با بیان اهمیت کنترل ونظارت در بانک اظهارداشت کنترل و نظارت فرآیندی است که طی آن نتایج عملکرد و فعالیت های بانک طوری تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد که بتوان عملکرد واقعی را با عملکرد مطلوب مقایسه کرد این فرآیند بازخورد لازم را به مدیران می دهد تا بتوانند نتایج را ارزیابی کنند و در صورت لزوم اقدامات تصحیح کننده و اصلاحی را اتخاذ کنند.
وی افزود در فرایند اجرایی، نواحی کلیدی وجود دارد که باید مشخص شود تا در حین نظارت و ارزیابی به این نواحی توجه ویژه ای داشته باشیم زیرا خطا و انحراف در اجرای فرایندها، باعث صرف هزینه های زیادی برای اصلاح و بازسازی می شود که باید با حساسیت بیشتری به آن توجه کرد.
مدیراستان با اشاره به آسیب شناسی در حوزه نظارت گفت باید نقاط ضعف خود را در این بخش شناسایی کنیم وبا اجرای شیوه های منظم ومنسجم نظارتی و با برطرف کردن این نقاط از سوی استفاده های احتمالی در بانک جلوگیری نماییم.
حسینی گفت توسعه بانکداری الکترونیک احتمال سوی استفاده های مالی را افزایش می دهد بنابراین با نظارت بر فرایند های عملیات بانکی امکان خطا واشتباه را به حداقل ممکن باید کاهش داده وباکاهش ضریب خطا وافزایش اطمینان بتوانیم درجهت تقویت امنیت مراودات مالی تلاش نماییم.
وی با اشاره به برخی ازشاخص های ارزیابی و نظارت بر عملکرد شعب با رویکرد منابع انسانی گفت آموزش مهارتهای شغلی به منظور آماده سازی کارکنان برای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان، استقرار نظام ارزشیابی کارکنان با رویکرد تعالی منابع انسانی سازمان ، استقرار نظام پاداش و پیشرفت شغلی بر اساس شایسته سالاری ، حمایت های روحی و روانی از کارکنان در فرآیند اجرای کار ازجمله مواردی است که باید به آن توجه جدی نمود.
حسینی افزود وجودکمیته نظارت و بازرسی برای هر سیستم امری اجتناب ناپذیر است به‌طوریکه اگر نظارت و بازرسی نباشد امکان انحراف از مسیرانجام صحیح امور است لذا لازمه سلامت انجام کارها اهمیت دادن به امر نظارت و بازرسی و انتخاب سازوکار مناسب، مطابق با مقررات و قوانین برای اعمال نظارت قانونی می‌باشد.
وی با بیان راهکارهای ارزیابی و نظارت گفت انجام نظارت براساس ضوابط و دستورالعملهای مربوط، انجام بازرسی‌های مستمر، دوره‌ای و موردی ، رسیدگی به شکایات و تحلیل نتایج ازجمله فعالیتهای مهم در این زمینه است که باید لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد با ارزیابی گزارشهای نظارتی و بازرسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات دریافتی نسبت به بهبود کیفیت و اصلاح روشها و رویه‌ها اقدام نمایم.
درادامه جلسه اعضای کمیته نقطه نظرات وپیشنهاد خود را برنحوه نظارت وکنترل بر کلیه امور جاری شعب تابعه ارایه دادند .
آخرین بروزرسانی 1394/4/24