فهرست اخبار فهرست اخبار

-

جلسه بخشنامه خوانی

جلسه بخشنامه خوانی با حضور مسیولین مدیریت شعب استان قزوین وروسای دوایر وشعب تابعه در محل سالن همایش به منظور تشریح سیاستهای اعتباری بانک در سال 1398 برگزار شد.
در این جلسه رییس دایره اعتباری و روسای شعب فردوسی  و ولیعصر قزوین نسبت به تشریح سیاستهای اعتباری سال 1398 اقدام نمودند
آخرین بروزرسانی 1398/1/29