فهرست اخبار فهرست اخبار

-

عبور منابع مدیریت قزوین از مرز 10 هزارمیلیاردریال

جشن عبور منابع مدیریت قزوین از مرز 10 هزار میلیارد ریال با حضور مسیولین مدیریت روسا ، معاونین وپایوران شعب وکارکنان ستاد مدیریت در محل سالن همایش مدیریت قزوین برگزار شد.

در مراسمی که به همین منظور برگزار شد سید اصغر حسینی – مدیر شعب استان قزوین - با ارایه گزارشی از عملکرد مدیریت اظهار داشت 109 درصد اهداف مدیریت  در بخش جذب منابع تاکنون محقق شده است که انتظار میرود با تلاش بیشتر در مدت زمان باقی مانده  تا پایان سال منابع بیشتری جذب بانک شود وسهم بازارافزایش یابد.  

حسینی گفت در بخش جذب منابع نیز علی رغم عدم رعایت بانکهای رقیب در سود سپرده ها توانسته ایم با عملکرد مطلوب در استان نسبت به سایر بانکهای رقیب قرار گیریم بطوری که بر اساس گزارش کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سهم بازار بانک مسکن در استان قزوین از 8درصد به 11 در صد افزایش واز رتبه 7در بین بانکهای استان به رتبه 5 ارتقا یافتیم.

وی افزود از نظرسهم سرانه شعب از منابع وسهم سرانه پرسنل از منابع در استان به ترتیب در رتبه های اول ودوم قرارداریم  واین مهم نشان دهنده بهره وری وزحمات ارزشمند بسیار خوب کارکنان مدیریت قزوین می باشد وامیدواریم با تلاش بیشتراین روند روبه رشد همواره ادامه داشته باشد.

وی وجود منابع انسانی تحصیلکرده جوان و خلاق را از پتانسیلهای بسیارخوب استان برشمرد واظهار امیدواری کردضمن نهادینه کردن شایسته سالاری  از این ظرفیت باید به نحو شایسته ای در جهت ارتقای جایگاه بانک استفاده نماییم .

حسینی گفت شناسایی نقاط ضعف  از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که باید در جهت رفع آن همه باید تلاش نماییم وموجبات تعالی بانک را فراهم نماییم.

آخرین بروزرسانی 1396/10/24