مجامع ارزیابی عملکرد شعب مدیریت قزوین برگزارشد

مجامع ارزیابی عملکرد شعب مدیریت قزوین برگزارشد

مجامع ارزیابی عملکرد شعب مدیریت قزوین با حضور مسیولین وروسای دوایر مدیریت و شعب تابعه در محل سالن جلسات مدیریت برگزار شد.

در جریان برگزاری این مجامع سید اصغر حسینی –مدیراستان - با مهم ارزیابی کردن برگزاری مجامع ارزیابی عملکرد شعب اظهار داشت مجامع ارزیابی عملکرد شرایطی را فراهم نموده است تا بتوانیم با شناسایی نقاط ضعف وقوت شعب در جهت ارتقای سطح عملکردی آنها برنامه ریزی مناسبتری اتخاذ نماییم.
وی با تشکر از زحمات و عملکرد کارکنان صف وستاد مدیریت که منجر به کسب رتبه هفتم ارزیابی عملکرد در بین مدیریت های کشورشد تصریح کرد مدیریت قزوین با داشتن توانمندیهای بسیار خوب در بخش منابع انسانی وهمچنین با استفاده از ظرفیتهای وپتانسیل موجود دربانک و بخش های مختلف اقتصادی استان توانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد وامیدواریم با تلاش بیشتر این روند مطلوب همواره ادامه داشته باشد.
مدیراستان با تاکید بر رشد متوازن شعب در تمام شاخص ها تصریح کرد عملکرد شعب باید به گونه ای باشد که همواره برنامه ریزی، جدیت وتلاش کافی برای دست یابی به اهداف تعیین شده در شاخص های مورد نظر ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد واگر در شاخصی عملکرد ضعیفی دارند باید اقدامات اصلاحی در جهت کسب نمره مطلوب انجام دهند.
وی با تاکید بر پیگیری مستمر جهت دست یابی به اهداف مورد نظر اظهار داشت باید به توانمندیهای بانک ایمان داشته باشیم وعملکرد شعب باید به گونه ای باشد تا با استفاده مناسب از خدمات ومحصولات بانک به ویژه تسهیلات اعطایی شرایط لازم را برای بهبود عملکرد خود فراهم سازند.
عیسی قلیچ خانی - معاون اجرایی مدیریت- نیز ضمن تشکر از زحمات شعب تابعه به دلیل عملکرد مطلوب در شاخص های ارزیابی عملکرداظهار داشت یکی از ابتکارات بسیار خوب مقامات عالی بانک اجرایی نمودن برگزاری مجامع ارزیابی عملکرد در مدیریتها بود که این مهم توانسته است شناخت صحیحی از عملکرد مدیریتها وشعب در اختیار تصمیم سازان وتصمیم گیرندگان بگذارد.
وی افزود ارزیابی عملکرد صرفا"جنبه کنترل کارکنان ندارد بلکه جنبه ارشادی و اصلاحی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که منجر به شناسایی نقاط ضعف شعب و اصلاح عملکرد می شود.
قلیچ خانی افزود ارزیابی عملکرد یکی از عوامل موثر درافزایش بهره وری بانک می باشد زیرا ارزیابی عملکرد با فراهم ساختن شناخت لازم ازموانع موجود در فرآیند دستیابی به اهداف مورد نظر وآسیب شناسی می تواند به مدیریت درجهت بهبود عملکرد شعب کمک شایانی نماید .
معاون اجرایی افزود ارزیابی عملکرد معیار بسیار خوبی برای پرداخت پاداشها وانتصابات می باشد واین امر ضمن افزایش انگیزش کارکنان موجب نهادینه شدن شایسته سالاری در بانک خواهدشد.
وی اظهارداشت با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده و نظارتهای مستمر بر عملکرد شعب انتظار میرود با تلاشهای بیشتر همه کارکنان ، در پایان سال شاهد عملکرد مطلوبتر باشیم.
مهدی رجبی – معاون مالی وفناوری مدیریت– نیز با مهم ارزیابی نمودن برگزاری مجامع ارزیابی عملکرد اظهار داشت این مجامع فرصتی مناسب است تا شعب از نتایج برگزاری مجامع در جهت بهبود عملکرد خود استفاده نمایند.
وی افزود سامانه ارزیابی عملکرد طراحی ودر شعب نصب شده است که شعب می توانند ضمن رصد روزانه عملکرد خود ، نقاط ضعف خود را شناسایی ودر جهت بهبود آن اقدام نمایند.

آخرین بروزرسانی 1395/11/4