تازه های اخبار تازه های اخبار

شعبه مرکزی قزوین به باشگاه 1000 میلیارد ریالی پیوست

مراسم تقدیر از کارکنان شعبه مرکزی قزوین به دلیل پیوستن به باشگاه شعب 1000 میلیارد ریالی با حضور مسیولین مدیریت ، مسیولین و کارکنان شعبه ممتازمرکزی قزوین در محل شعبه برگزار شد.

 مراسم تقدیر از کارکنان شعبه مرکزی قزوین به دلیل پیوستن به باشگاه شعب 1000 میلیارد ریالی با حضور مسیولین مدیریت ، مسیولین و کارکنان شعبه ممتازمرکزی قزوین در محل شعبه برگزار شد.
در این مراسم سید اصغر حسینی – مدیر استان – با تشکر از زحمات ارزشمند مسیولین وکارکنان شعبه مرکزی قزوین در کسب این موفقیت اظهار داشت شعبه ممتاز مرکزی قزوین یکی از مهمترین شعب مدیریت می باشد که موفقیت این شعبه می تواند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف کل مدیریت داشته باشد .
وی افزود رشد منابع به بیش از یک هزار میلیارد ریال حاکی از تلاش همه کارکنان وبرنامه ریزی مطلوب در بخش بازاریابی داخل وخارج از شعبه می باشد وامیدواریم با توجه به وجود پتانسیل وتوانمندیهای بسیار خوبی که در شعبه مرکزی قزوین وجود دارد شاهد موفقیت بیش از پیش وافزایش سهم از بازار باشیم .
حسینی اظهار داشت به دلیل وجود منابع انسانی جوان و تحصیلکرده در شعبه ممتازمرکزی قزوین وموقعیت استراتژیک آن انتظار می رود در تمام بخشها اعم از جذب منابع، وصول مطالبات معوق ، پرداخت تسهیلات به فعالین بخش مسکن ،صدور ضمانت نامه وبانکداری الکترونیک شاهد تحقق اهداف تعیین شده باشیم.
مرتضی قلیچی – رییس شعبه ممتاز مرکزی قزوین- نیز در این مراسم ضمن تشکر از تمامی همکاران شعبه که با صمیمیت و مشارکت جمعی باعث کسب این موفقیت گردیدند اظهار داشت، از ابتدای سال جاری یکی از مهمترین اهداف تعیین شده برای شعبه قرارگرفتن جزی‌شعب 1000میلیاردی بود که با تلاش جمعی ، تشکیل گروههای بازاریابی و تعیین هدف برای تک تک همکاران و استفاده از توانمندی آنها به این مهم ،‌دست پیدا نمودیم.
رییس شعبه مرکزی قزوین اظهارداشت شعبه ضمن اقدام و تداوم برنامه های قبلی خود در نظر دارد تانسبت به تقویت و انسجام بیشتر گروههای بازاریابی و استفاده حداکثری از شرایط تک رقمی شدن نرخ سود صندوق یکم جهت جذب بیشتر این حساب و پیاده سازی و برنامه ریزی براساس سیاستهای جدید مدیران ارشد بانک اقدام نماید.

آخرین بروزرسانی 1395/11/4