تازه های اخبار تازه های اخبار

گردهمایی متصدیان امور بانکی برگزارشد

گردهمایی متصدیان امور بانکی با حضور مسیولین مدیریت ومتصدیان امور بانکی به منظور تبیین اهداف بانک در محل سالن همایش مدیریت برگزار شد.
در این گردهمایی سید اصغر حسینی – مدیر استان – ضمن تقدیر اززحمات و تلاش متصدیان امور بانکی در جهت تحقق اهداف بانک با ارایه گزارش عملکرد مدیریت در بخشهای مختلف اظهار داشت در بخش جذب منابع در سطح کشور رتبه هفتم کشوررا کسب نموده ایم واین مدیریت توانسته است با تلاش همه کارکنان تا پایان مرداد ماه 125 درصد اهداف جذب منابع را محقق نماید.
وی افزود در بخش وصول نقدی اقساط نیز131 درصد اهداف مدیریت را محقق کرده ایم که امیدواریم با تلاش بیشتر در سایر بخشها نیز عملکرد مطلوبی داشته باشیم.
حسینی همچنین با تقدیر از زحمات کارکنان در وصول مطالبات معوق اظهارداشت همه کارکنان به ویژه متصدیان امور بانکی در این بخش تلاش وزحمات زیادی می کشند وامیدواریم با توجه به هدف تعیین شده کاهش 20 درصدی عقود مبادله ای مطالبات معوق تا پایان سال با تلاش بیشتر همه کارکنان این مهم محقق گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت خدا را شاکریم که به ما توفیق خدمت در بانک مسکن و تامین مسکن اقشار مختلف جامعه را فراهم نمود زیرا مسکن نقش بسیار مهمی درایجاد فرصت های شغلی و آرامش خانواده ها دارد وما باید با تلاش بیشتر نقش خود را در این زمینه بخوبی ایفا نماییم .
مدیراستان اظهار داشت بانک مسکن با کاهش نرخ سود تسهیلات وتک رقمی نمودن آن گامی بسیار مهم وموثر در ایجاد رونق بخش مسکن برداشته است وهمه کارکنان باید از این فرصت به وجود آمده در جهت اطلاع رسانی وترغیب مشتریان به استفاده از این تسهیلات تلاش نمایند. 
وی گفت فعالیت کارکنان در بخش های مختلف به وی‍ژه صندوق مسکن یکم توسط مدیریت رصد می شود ودر سوابق عملکردی کارکنان ثبت خواهد شد. 
حسینی افزودارزیابی عملکرد شعب بصورت ماهانه در حال انجام است وتمام پاداشها،ارزشیابی وارتقای سمت ها براساس عملکرد خواهد بود.
مدیراستان با تاکید بر شناسایی نیاز مشتری توسط کارکنان اظهار داشت با توجه به نقش محوری متصدیان امور بانکی در شعب باید نسبت به افزایش دانش بانکی خود اقدام نمایند تا در ارایه خدمات در اسرع وقت به مشتریان با مشکل مواجه نشوند. 
وی افزود باید در وحله اول نیاز مشتری را شناسایی وبراساس آن نسبت به راهنمایی ویا هرگونه خدمات دیگر به مشتری اقدام شود.
حسینی تکریم ارباب رجوع،بیان شیوا، انجام سریع امور ودانش بانکی را از عوامل بسیار مهم در جذب مشتریان برشمرد و خاطر نشان کرد حیات بانک به وجود مشتری بستگی دارد و همه کارکنان باید با بهترین عملکرد موجبات رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان را فراهم نماییم.
عیسی قلیچ خانی -معاون اجرایی مدیریت- نیز با تاکید بر انجام بهینه امور بانکی اظهار داشت همه ما در خدمت مردم هستیم و باید تمام تلاش خود را در جهت افزایش رضایتمندی آنها انجام دهیم و باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشیم .
وی افزود نباید در انجام امور محوله دچار روزمرگی شد زیرا روزمرگی انسان را از خلاقیت ونوآوری باز می دارد و در نهایت موجب بروز اشتباه ات زیاد در کارها خواهد شد.
معاون اجرایی با اشاره به فواید ارزیابی عملکرد شعب اظهار داشت دو دیدگاه درارزیابی عملکرد وجود دارد ، دیدگاه سنتی که قضاوت ویادآوری عملکرد وکنترل ارزیابی شونده را مورد هدف قرار می دهد وسبک دستوری دارد ودیدگاه نو که در این دیدگاه آموزش ، رشد وتوسعه ظرفیتهای ارزیابی شونده بهبود وبهسازی افراد وسازمان وعملکرد آن است ومشارکت عمومی ایجاد انگیزه ومسیولیت پذیری برای بهبود کیفیت وبهینه سازی فعالیتها را هدف قرار داده است.
وی افزود ارزیابی عملکرد یعنی اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که امیدواریم با ارزیابی عملکرد ماهانه شعب در جهت بهبود کیفیت وبهینه سازی فعالیتها گام برداریم.
قلیچ خانی با تاکید بر تحقق اهداف بانک گفت باید همه کارکنان به بخشنامه ودستورالعملهای بانک تسلط کامل داشته باشند تا با راهنمایی صحیح مشتریان وانجام امور با کمترین خطا سازمان را در دستیابی به اهداف یاری نمایند.
مهدی رجبی معاون مالی وفناوری مدیریت نیز با ارایه گزارشی از نحوه عملکرد سامانه بازاریابی اظهار داشت عملکرد کارکنان در این بخش توسط این سامانه به صورت روزانه رصد می شود واز کارکنانی که عملکرد خوبی داشته باشند تقدیر و در سوابق آنها جهت ارتقای ثبت خواهد شد .
در ادامه این گردهمایی از کارکنانی که عملکرد مطلوبی در بازاریابی وجذب منابع وهمچنین وصول مطالبات معوق داشتند به شرح ذیل با اهدای لوح وهدایایی تقدیر شد.
دربخش بازاریابی وجذب منابع:
1-رضا رحمنی2-اصغر صمدیان3-محمدرضا دانش زاد4-امین عبدالهی5-سعید تک دهقان6- رحیم مداح 7-حسن زارعی 8-محمد جانه 9-حسن دودانگه 10 –حمید رضا رحمانی 11- احمد حسن پور 
در بخش جذب منابع ووصول مطالبات: 1- حمید رضا یزدی2- داود محمد علیخانی 3 –مرتضی نوروزی
آخرین بروزرسانی 1395/11/4