تازه های اخبار تازه های اخبار

مسکن روستایی

مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین گفت: از سال 84 تاکنون بانک مسکن، 890 میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن برای حدود10 هزار واحد مسکونی روستایی در این استان پرداخت کرده است

اسدالله نداف فهمیده' روز دوشنبه در گفت وگو با روابط عمومی مدیریت شعب بانک مسکن استان افزود: اعطای این تسهیلات از سال 84 تاکنون روند رو به رشدی داشته؛ بطوریکه  بانک مسکن بیشترین پرداخت تسهیلات را در سال گذشته به تعداد هفت هزار و 300 واحد داشته است.
وی اظهار داشت: برای حفظ این اعتبار و اخذ سهمیه بیشتر در سالهای آینده، همکاری تسهیلات گیرندگان از جمله روستاییان ضروری و پرداخت اقساط ماهیانه و به موقع آنان برای تحقق این برنامه مهم و تاثیرگذار خواهد بود.
مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین گفت: با توجه به کارمزد چهار درصدی تسهیلات اعطایی، پرداخت اقساط با تمهیدات دولت و تقبل مابه التفاوت سود آن به صورت یارانه، موجبات کاهش مبلغ قسط در پرداخت اقساط شده است.
نداف با بیان این مطلب که 'پرداخت مرتب وبه موقع اقساط روستاییان موجبات کسب اعتبار خاص برای تعمیر، گسترش و تکمیل نهایی واحدهای مسکونی می شود، افزود: با توجه به این امر و اخذ موافقت، این بانک می تواند تسهیلات جعاله به مبلغ 50 میلیون ریال برای تعمیر و تکمیل نهایی واحدهایی که در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن روستایی استفاده کرده اند، تسهیلات پرداخت کند.
این مسوول اعلام کرد: این افراد می توانند از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن جهت تعمیر مسکن خود تا سقف 50 میلیون ریال استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: پایداری اعتبار اعطای تسهیلات به روستاییان استان در پرداخت مرتب اقساط و نداشتن مطالبات معوق و سر رسید گذشته می باشد.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4