تازه های اخبار تازه های اخبار

تکریم ارباب رجوع

کسب رتبه سوم تکریم ارباب رجوع توسط مدیریت شعب استان قزوین دربین بانکهای استان در سال 1390
اولین جلسه کمیته طرح تکریم ارباب رجوع با حضور اعضا کمیته وروسای شعب بلوارمدرس ، بلوارامام خمینی ،اقبالیه ،مرکزی محمدیه مورخ 26/1/1391در محل مدیریت برگزار شد.
در این نشست اسداله نداف فهمیده - مدیر استان- با بررسی عملکرد شعب در سال 90 در حوزه طرح تکریم ارباب رجوع عملکرد شعب را مثبت ارزیابی کرد وخاطر نشان کرد در سال جاری نیز شاهد بهبود و ارتقای در این حوزه باشیم.
نداف گفت براساس ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه تکریم ارباب رجوع توسط استانداری قزوین ما توانستیم رتبه سوم را در بین بانکهای دولتی استان را کسب نماییم که این مهم نشان دهنده اهتمام تمام کارکنان به اجرایی شدن طرح تکریم در شعب است.
وی افزود بایستی با بررسی شاخص های مورد نظر در این طرح علاوه بر رفع نقاط ضعف خود در این حوزه وتقویت نقاط قوت بتوانیم نسبت به کسب رتبه اول در سال جاری تلاش نماییم.
مدیراستان با بیان اینکه تعهد به سازمان وداشتن رویکردسیستمی در کلیه کارکنان منجر به ارایه خدمات بهینه واثر بخش در سازمان خواهد شد تصریح کرد ارایه خدمات باکیفیت وسرعت بالا منجر به رضایتمندی مشتریان شده ودرنهایت تعالی سازمان را فرآهم خواهد ساخت.
نداف اطلاع رسانی صحیح وشفاف به مشتریان را بسیار مهم دانست وگفت توجه همه کارکنان به این موضوع از وقوع تبعات ناگوار درآینده که منجر به ضرروزیان ونارضایتی مشتریان خواهد شد جلوگیری خواهد نمود.
وی بررسی عملکرد کارکنان صف وبه ویژه کارکنان جلوی باجه را عامل موثر در اثربخشی و عملیاتی کردن این طرح دانست وتصریح کرد همه کارکنان بایستی بدوراز هرگونه حاشیه ، خدمت رسانی به مردم رادر اولویت کاری خود قراردهند..
مدیر استان درادامه اظهارداشت رعایت منشور اخلاقی وارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس امتیازهای کسب شده در طول سال ،ارزشیابی واقعی در پایان سال برای کارکنان را تشکیل خواهد داد .
وی توجه به پوشش ظاهری کارکنان ،نظافت شعبه ،رفتار مناسب کارکنان را در جهت افزایش مشتری مداری وتکریم آنها بسیار مهم دانست.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4