تازه های اخبار تازه های اخبار

دومین جلسه وصول مطالبات معوق

دومین جلسه کمیته وصول مطالبات با حضور اعضای کمیته وروسای شعب سعدی ،مرکزی محمدیه ،راه اهن،آزادگان به منظور بررسی عملکرد شعب حاضر درجلسه برگزار شد.

در این جلسه مرتضی قربانی معاون نظارتی واجرایی مدیریت با مهم ارزیابی کردن نوع نگرش روسای شعب به وصول اقساط معوق تصریح کرد جدیت در امر وصول مطالبات همراه با برنامه ریزی منسجم منجر به کاهش مطالبات معوق خواهد گردید.

وی نقش روسا ی شعب در وصول مطالبات را بسیار مهم دانست واظهار داشت در اینکه وجود معوقات چالشی جدی برای سیستم بانکی است، تردیدی وجود ندارد بنابراین  نقش مسولین شعب در امر وصول مطالبات محوری است.

وی گفت در پیگیری و وصول مطالبات ، وقت و مدیریت زمان نقش مهمی برعهده داردلذا مسولین شعب باید در مواجه با افراد فرصت طلب زمان را از دست ندهند و از راهکارهایی که برای وصول مطالبات وجود دارد استفاده نموده و تسهیلات اعطایی معوق شده را به جایگاه واقعی خود برگردانند.

آخرین بروزرسانی 1394/5/4