تازه های اخبار تازه های اخبار

مراسم تودیع ومعارفه

مراسم تودیع ومعارفه مدیران سابق وجدید مدیریت شعب بانک مسکن استان قزوین با حضور یوسف مرتضایی عضوهیات مدیره،نریمان جهانبخش مدیرامورمناطق واستانها ومهندس محمدنادرمحمدزاده مدیر کل راه وشهرسازی ، مدیران بانکهای استان وروسای شعب تابعه در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی در روز دوشنبه مورخ 23/5/91برگزارشد.
دراین مراسم یوسف مرتضایی –عضوهیات مدیره- طی سخنانی با اشاره به فیوضات ماه مبارک رمضان وآرزوی قبولی طاعات وعبادات به بیان مطالبی درخصوص عملکرد بانک دربخش مسکن مهروسایرخدمات صورت گرفته در کشور پرداخت.
وی گفت تا کنون بانک مسکن به عنوان بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات مسکن مهر بابت احداث 2میلیون 600هزارواحد مسکونی در بخش احیای بافت روستایی وشهری واحداث مسکن در شهرهای زیر 25هزارنفر وبالای 25 هزارنفر بابت 2میلیون 600هزارواحد تا به امروز 394هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد کرده است،که بیش از 309 هزار میلیارد ریال پرداخت شده و ازاین تعداد 409 هزار واحدبرای احیای بافت روستایی پرداخت شده است.
مرتضایی با اشاره به وقوع زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی اظهارداشت با بهسازی وبازسازی مسکن روستایی در این استان نقاط بازسازی شده درمقابل زلزله اخیر مقاوم وتلفات جانی ومالی دراین نقاط بسیارناچیز بوده و اگر روستاییان در این سرپناه ها سالم مانده اند وسایر روستاییان سراسر کشور که درمسیر خط زلزله قرار گرفته اند واز محل پرداخت تسهیلات بانک صاحب خانه های مقاوم درمقابل زلزله شده اند ،حاصل زحمات همه کارکنان بانک در سراسر کشور است که خدمات همه همکاران درنزد خداوند دارای اجروپاداش خواهد بود.
یوسف مرتضایی در این مراسم اظهارداشت: بانک مسکن بعد از 70 سال این افتخار را دارد که برای 13 هزار نفر از کپرنشینان در محرومترین مناطق کشور در استان کرمان مسکن مناسب را تامین کرده است.که دعای خیراین هموطنان بدرقه راه همه افرادی است که در این مسیر قدم برمیدارند..
وی افزود از زمانی که دولت کارخودراآغاز کرد ، تامین مسکن، ایجاداشتغال وتسهیل کردن مسیر ازدواج برای جوانان را دراولویت کاری خود قرارداد که بانک مسکن درراستای تحقق این اهداف تلاشهای بسیارموثری انجام داده به طوری که دررابطه با اشتغال ایجاد شده فقط دربخش مسکن مهر به لحاظ پرداخت 310 هزار میلیارد ریال تسهیلات تاکنون حدود 2میلیون 500 هزار فرصت شغلی با همت همکاران در سراسر کشور ایجاد شده و در بخش ازدواج علی رقم اینکه همکاران تمام انرژی وپتانسیل خود رادربخش مسکن قرار داده بودند به لحاظ اینکه دراین مسیر بی بهره نباشند تا کنون برای 320 هزار زوج جوان بیش از 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده واین تنهاگوشه ایی از زحمات همکاران در سراسر کشور است .
وی درادامه سخنان خود با بیان عملکرد مدیریت شعب استان قزوین اظهارداشت ترکیب سنی وتحصیلی دراین مدیریت به مراتب بهتر از میانگین بانک مسکن در سطح کشور است این ترکیب، ترکیب بسیار خوبی است ونیروی انسانی در فضای رقابتی یک فرصت استثنایی است که باید با برنامه ریزی هدفمند آموزشی بتوانیم همکاران را برای ارایه خدمات نوین بانکی وارایه خدمات بهتر همراهی کنیم تا موفقتر از قبل پیش برویم.
مرتضایی افزود عملکرد اموزشی استان قزوین درسال گذشته 87.5 ساعت بود که معادل میانگین کشور بود همچنین دربخش خدمات الکترونیکی تعداد pos فروشگاهی ظرف سال 90 ، 3 برابر شده وتعداد کارتهای الکترونیکی 80 درصد رشد داشته وتعداد کارتهای هوشمند تسهیلات وصندوق پس انداز مسکن ازابتدای سال تا کنون بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرده همچنین در بخش پرداخت تسهیلات دراستان با پرداخت بیش از 9 هزار 900 میلیارد ریال طی سال 89 و 90 ، 32هزار خانوار از هموطنان از تسهیلات بانک مسکن برخوردار شده اند
 
 
 
 .
عضوهیات مدیره گفت :در بخش مسکن مهر دراستان از احیای بافت فرسوده گرفته تا مسکن شهری وروستایی 8 هزارو 200 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده بطوری که بیش از 61 هزار واحد مسکونی ازاین تسهیلات پرداخت شده است که انشایاله درسال جدید شاهد بهره برداری آنها خواهیم بود.
وی در ادامه گزارش عملکرد مدیریت قزوین گفت اگر عمکرد استان قزوین را بااستانهای هم در جه خود بخواهیم مقایسه کنیم در پایان سال 90 ، 5 شعبه معادل 23 درصد شعب استان افزایش درجه داشته واز این نظر رتبه اول را دربین استانهای هم درجه بدست آورده واز نظر سهم سرانه سپرده شعبه رتبه سوم و همچنین از نظر مبلغ ضمانت نامه صادره تا پایان تیرماه سال جاری رتبه سوم را بدست آورده است.
مرتضایی افزوداز نظر مقایسه عملکرد با شبکه بانکی دراستان از نظر حجم پرداخت تسهیلات رتبه اول واز نظر سرانه سپرده به پرسنل رتبه اول رابدست آورده که همه این موفقیت ها در نتیجه مدیریت صحیح وپیگیر مدیران قبلی وهمه همکاران زحمتکش بدست آمده است.
وی گفت ارزانترین وراحت ترین مسیر جذب منابع وصول مطالبات است که همه کارکنان باید به این مهم توجه جدی داشته باشند و پرونده های مشارکت که درسال گذشته تمدید شده اند با برنامه ریزی صحیح واصولی ، تمام آنهارا 1 ماه قبل ازسررسید شدن بررسی واز معوق شدن این پرونده ها جلوگیری کنند.
وی گفت با توجه به اینکه پرونده های مسکن مهر وارد مرحله فروش اقساطی می شوند همت مسیولین شعب را می طلبد تا با تلاش ویژه قبل از تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان ، کارت تسهیلات تحویل آنها گردد.
وی با بیان اهمیت تعادل منابع ومصارف در سال 91 تصریح کرد با توجه به اهمیت این موضوع همه باید با کنترل منابع ومصارف وبا همدلی ومشارکت در جذب منابع بتوانندنسبت به آن تسهیلات پرداخت نمایند .
عضو هیات مدیره درپایان سخنان خود ضمن تقدیر وتشکر از مدیر اسبق گفت حسینی مدیرجدیداستان با توجه به تجربیات در بخشهای ستاد وصف ، جذب منابع وتخصیص منابع وتعامل با مسیولین استانی کارنامه درخشانی را نشان داده وبا استفاده از این تجربیات ارزنده وبا توجه به پتانسیلها وظرفیتهای موجود دراستان قزوین شاهد رشدو تعالی بانک باشیم.
اسدله نداف فهمیده –مدیراسبق - دراین مراسم طی سخنانی با ارایه گزارشی از عملکرد مدیریت گفت دراستان خدمات ارزنده ای به مردم استان توسط بانک مسکن صورت گرفته که بیش از 50درصد مردم استان از خدمات بانک دربخش مسکن استفاده کرده اند.
وی افزود در بخش اشتغالزایی طی سالهای 89 و90 ، 47 هزارفرصت شغلی با توجه به تسهیلات پرداخت شده در استان ایجاد شده که همه این موفقیتها با تلاش همه کارکنان دراستان به وجود آمده است.
سید اصغر حسینی مدیر جدید شعب بانک مسکن استان قزوین دراین مراسم طی سخنانی اظهار کرد :استان قزوین ظرفیتهای زیادی برای ایجادمسکن دارد واگر بتوانیم از این ظرفیتها به نحو احسن استفاده کنیم مشکلات مسکن بسیاری از مردم دراین استان برطرف می شود
حسینی گفت با توجه به وجود ظرفیتها وپتانسیلهای موجوددراستان هم از نظر منابع انسانی وهم از نظر وجود بازارهای مالی مناسب در استان بایستی همه کارکنان بانک در جهت رسالت اصلی بانک که همانا خانه دار کردن اقشار کم درامد است تلاش خالصانه خود را به کار بندند.
وی جذب منابع ،افزایش سهم بازار وکاهش مطالبات معوق را لازمه تحقق خانه دار شدن مردم دانست وتصریح کرد این موفقیت بدست نخواهد آمد مگر با تلاش وهمدلی همه کارکنان زیرا هرکجا همدلی وصمیمیت وجود داشته باشد رحمت خدا نیز در آنجا نازل میگردد.
وی افزود از خداوند منان میخواهم که همچون گذشته بتوانیم مسیولیت سنگین محوله را به نحو احسن به انجام برسانیم وشاهد موفقیت خانواده بزرگ بانک مسکن باشیم.
محمدنادرمحمدزاده –مدیرکل راه وشهرسازی استان- نیز دراین مراسم از همکاری صمیمانه مدیران وکارکنان بانک مسکن استان تقدیر کرد ویادآور شد این همکاری به گونه ای است که توانسته اجرای طرحهای ساخت وساز دراستان را با موفقیت در زمان کوتاهی محقق کند.
محمد زاده ،مدیر کل شهرسازی استان اظهار داشت :تسهیلات موتور محرکه بخش مسکن است و اگرمشارکت بانک مسکن در اجرای طرح مسکن مهر نبود قادر به اجرای آن نبودیم .
وی افزود :سهم بانک مسکن درخانه دارشدن مردم بسیار مهم است وتداوم همکاری بانک مسکن با اداره راه وشهرسازی موجب پیشرفت کارها وتسریع در ساخت وساز وجلب رضایت مردم است .
محمدزاده تصریح کرد 8 تا 10 هزار واحد مسکن مهر آماده افتتاح در پایان شهریور ماه سال جاری است که تا پایان سال 25 هزار واحد دیگر به متقاضیان واگذار خواهد شد..
درپایان این مراسم ضمن قدردانی از اسداله نداف فهمیده مدیر اسبق، سید اصغر حسینی به عنوان مدیر جدید شعب بانک مسکن استان قزوین معرفی ومنصوب شد.
شایان ذکراست درحاشیه این مراسم ازمحمدعلی صادقی ازهمکاران این مدیریت که به افتخار بازنشستگی نایل شدند با اهدای هدایایی از زحمات 30 سال خدمت صادقانه وی قدردانی وتجلیل شد
آخرین بروزرسانی 1394/5/4