تازه های اخبار تازه های اخبار

طی 3ماه گذشته با پیگیریهای انجام شده مطالبات معوق مدیریت شعب استان قزوین 20درصد کاهش یافت

مطالبات معوق

مدیراستان گفت: طی 3ماه گذشته با تشکیل کارگروه وصول مطالبات وپیگیریهای لازم شاهد کاهش 20درصدی مطالبات معوق دراین مدیریت بودیم.

سید اصغرحسینی - مدیرشعب استان قزوین – گفت طی 3ماه گذشته با تشکیل کارگروه وصول مطالبات وپیگیریهای لازم شاهد کاهش 20درصدی مطالبات معوق دراین مدیریت بودیم.

حسینی در جلسه کارگروه وصول مطالبات افزود: با پیگیریهای صورت گرفته ازاقداماتی که شعب در خصوص وصول مطالبات انجام داده اندوتلاشهای مسیولین کارگروه وکارکنان شعب شاهد روند نزولی مطالبات معوق هستیم که امیدوارم این روند در ماههای آتی با تلاش بیشترهمکاران ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه کم هزینه ترین راه جذب منابع وصول اقساط معوق است اظهارداشت همه کارکنان باید با حساسیت وتلاش خستگی ناپذیرخود در جهت تحقق اهداف بانک در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشند.

حسینی با مهم ارزیابی کردن پیگیریهای مسیولین کارگروه وصول مطالبات بر عملکرد شعب تاکید کرد همه سرگروه ها باید با مراجعه حضوری به شعب مورد نظرگزارش اقدامات انجام شده توسط شعب را در جلسات کارگروه به صورت مبسوط ارایه نموده تا بتوانیم با رفع موانع ونقاط ضعف موجود درشعب و با برنامه ریزی مناسبتر نسبت به کاهش بیشتر مطالبات معوق اقدام نماییم.

مدیر استان گفت با توجه به رایزنی ومذاکرات متعدد انجام شده با بنیاد مسکن وبخشداریهاوهمکاری آنها با بانک امیدواریم در ماههای آتی شاهد کاهش مطالبات معوق دربخش روستایی باشیم.

وی در ادامه اظهارداشت با کنترل تسهیلات مشارکت مدنی طرح مهر باید ازورودآن به سرفصل مطالبات غیرجاری جلوگیری شود تا تلاشهای صورت گرفته درپایان آذرماه بی نتیجه نگرددوبا تمدید هدفمند تسهیلات مشارکت مدنی طرح مهردردوران تمدید زمینه فروش اقساطی فرآهم گردد.

آخرین بروزرسانی 1394/5/3