تازه های اخبار تازه های اخبار

بررسی عملکرد شرکت آسان پرداخت پرشین

به منظور بررسی عملکرد شرکت آسان پرداخت پرشین دراستان قزوین نشست مشترکی با حضور مدیر استان ومعاون مالی وفناوری ، کارشناس بازاریابی ،کارشناسان اداره کل خدمات نوین ونماینده شرکت در محل مدیریت برگزارشد .
در این نشست سید اصغر حسینی مدیرشعب استان بابیان نقش واهمیت توسعه بانکداری الکترونیک اظهارداشت امروزه بانک ها به منظور ارایه خدمات مناسب به مشتریان وپیشی گرفتن از رقبا در بازارهای پر رقابت پولی ومالی به رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیکی روی آورده اند .
وی افزود بانکداری الکترونیکی ،به عنوان جدیدترین کانال ارایه خدمات بانکی به منظور ارایه خدمات درخواستی وسفارشی به مشتریان درآمده است که باید درتوسعه وترویج آن اهتمام لازم را داشته باشیم.
مدیراستان ارایه خدمات مطلوب به مشتریان ورضایت مندی آنان را از اولویت اصلی بانک عنوان کرد وخاطرنشان کرد به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات، جذب مشتریان وایجاد تصویر مناسب دراذهان عمومی باید با تلاش ومشارکت جمعی همه کارکنان در جهت رفع موانع ترویج وتوسعه بانکداری الکترونیک اقدام نماییم .
حسینی ضمن تاکید برنقش و اهمیت پایانه های فروشگاهی درجذب منابع مالی وارایه خدمات الکترونیکی به مشتریان ،بااشاره به وجود برخی مشکلات در بخش پایانه فروشگاهی اظهارداشت شرکت آسان پرداخت پرشین با بررسی مشکلات و موانع پیش رو درجهت افزایش رضایتمندی پذیرندگان پایانه های فروشگاهی اقدامات لازم را انجام دهد.
وی افزود ارتقای سطح کیفی خدمات در حوزه پایانه های فروشگاهی نیز باید با نظارت مستمر وارایه خدمات مطلوب شرکت آسان پرداخت پرشین محقق گردد .
درادامه جلسه نماینده شرکت پرشین در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه رفع موانع ومشکلات مطرح شده پرداخت وموارد مطرح شده درجلسه طی صورتجلسه ای جهت اقدا مات لازم به امضای حاضرین رسید ./.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24