تازه های اخبار تازه های اخبار

بانکداری الکترونیک

حسینی -مدیراستان -بانکداری الکترونیک یکی از پایه‌های اصلی و ارکان مهم بانک به شمار می‌رود‌ و نقش آن در اجرایی شدن اهداف بانک، غیر قابل انکار است
جلسه رابطین بانکداری الکترونیک باحضور مدیراستان، معاون مالی وفناوری،رییس ومعاون دایره سیستمها ورابطین بانکداری الکترونیک در مدیریت شعب استان قزوین برگزار شد.
سید اصغرحسینی – مدیراستان طی سخنانی اظهارداشت هدف ازبرگزاری این جلسه ارایه یک تصویر کلی از برنامه بانک درحوزه بانکداری الکترونیک است وما باید با تلاش ،تعهد وجدیت به اهداف تعیین شده در این بخش دست یابیم.
وی افزود باتوجه به اقدامات بسیارخوبی که در سالهای اخیر در بخش بانکداری ا لکترونیک صورت گرفته باعث بهبود عملکرد بانک شده وامیدواریم این روند رو به رشد ادامه داشته باشد وکارکنان نیز هم سو با آن وبا آگاهی کامل از ابزارها وتوانمندیهای بانک در این بخش ضمن یادگیری مداوم خود ، مشتریان را به استفاده از این امکانات ترغیب نمایند.
مدیراستان اظهار داشت بانکداری الکترونیک یکی از پایه‌های اصلی و ارکان مهم بانک به شمار می‌رود‌ و نقش آن در اجرایی شدن اهداف بانک، غیر قابل انکار است بنابراین باید ضمن توسعه و بروز نمودن ابزارهای بانکداری الکترونیک در جهت ترویج وفرهنگ سازی استفاده از این فناوری دربین مشتریان ، با تلاش وجدیت بیشتری فعالیت نماییم.
حسینی افزود باتوجه به وجود منابع انسانی جوان وتحصیلکرده دربانک ترغیب مششتریان در جهت استفاده بیشتر از امکانات بانک نظیر اینترنت بانکینگ،موبایل بانک، تلفن بانک دستگاههای خودپرداز کیوسک بانک ودستگاههای کارت خوان راحتتر است و باید از این ظرفیت وپتانسیل نهایت استفاده را نماییم.
مهدی رجبی -معاون مالی وفناوری - نیز در ادامه جلسه با تشریح اهداف تعیین شده در حوزه بانکداری الکترونیک تصریح کرد با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته درسال جاری همه همکاران با مشارکت یکدیگر باید در راستای دستیابی به اهداف بانک تلاش نمایند.
وی گفت ترویج مشتریان جهت استفاده از خدمات مجازی بانک با اموزش به آنها تحقق میابد واگر مشتریان از مزایای این امکانات آگاه شوند قطعا" به سمت استفاده از آنها سوق پیدا خواهند نمود.
درادامه جلسه با برگزاری جلسه پرسش وپاسخ ، حاضرین در جلسه نظرات وپیشنهادات خود را جهت بهبود عملکرد در بخش توسعه وترویج بانکداری الکترونیک ارایه نمودند .
آخرین بروزرسانی 1394/4/24