تازه های اخبار تازه های اخبار

حسینی: نظارت بر پرداخت تسهیلات در کاهش ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخورداراست

کارگروه وصول مطالبات معوق مدیریت شعب استان قزوین با حضور مسیولین وروسای دوایر مدیریت به منظور بررسی عملکرد شعب در حوزه وصول مطالبات در محل سالن کنفرانس مدیریت برگزارشد.
در این نشست سید اصغر حسینی – مدیراستان – با بیان نقش واهمیت نظارت بر پرداخت تسهیلات در کاهش ریسک اعتباری اظهارداشت بانک مسکن به دلیل پرداخت مرحله ای تسهیلات وکنترل ونظارت بر نحوه استفاده آن همواره سعی در هدایت تسهیلات در مسیر صحیح خود داشته واین امر توانسته ضمن کاهش ریسک اعتباری نقش بسیار مهمی در تولید مسکن کشور ایفا نماید.
وی افزود باید همواره به این نکته توجه داشته باشیم که ریسک اعتباری(نسبت NPL) باید به سمت مطلوب حرکت نماید واین امرمستلزم این است که روسای شعب ومسیولین کارگروه ها برروندپرداخت تسهیلات ووصول به موقع آن کنترل ونظارت کافی داشته باشند.
حسینی با تاکید برتسریع در فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر اظهار داشت بیش از 60% مطالبات معوق مدیریت در بخش مسکن مهر وروستایی است که باید با جدیت نسبت به کاهش مطالبات معوق وجلوگیری از افزایش مطالبات در این بخشها تلاش نماییم.
وی گفت باید تداوم ارتباط با بدهکاران تا تسویه بدهی وپیگیری به موقع دربرنامه کاری شعب باشد و چنانچه مطالبات بانک به موقع وصول نشود این معضل سبب افزایش ریسک اعتباری، کاهش ارزش فعلی دارایی‌ها و همچنین کم شدن توان بانک در پرداخت تسهیلات خواهد شد.
مدیراستان افزود موضوع وصول مطالبات مهم‌ترین اقدام برای تامین منابع مالی مورد نیاز بانک است و پیگیری طلب در موعد مقرر سبب خواهد شد که بخش قابل توجهی از مطالبات بانک به حیطه وصول درآمده و یا تعیین تکلیف شوند.
درادامه این نشست کارگروهها گزارش خود را از وضعیت مطالبات معوق شعب ارایه نمودند و تمامی پرونده ها به تفکیک شعب بررسی وبرلزوم تعیین تکلیف آنها تاکید شد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24