تازه های اخبار تازه های اخبار

کسب رتبه پنجم ارزیابی عملکرد در بین مدیریتهای سرار کشور

مجمع ارزیابی عملکرد شعب با حضور مسیولین مدیریت وروسای شعب تابعه به منظور بررسی عملکرد شعب در بخشهای مختلف در محل مدیریت برگزار شد.
مجمع ارزیابی عملکرد شعب با حضور مسیولین مدیریت وروسای شعب تابعه به منظور بررسی عملکرد شعب در بخشهای مختلف در محل مدیریت برگزار شد.
در این مجمع که در دو گروه ، متشکل از مدیر استان ، معاونین و برخی ازروسا ومعاونین دوایر مدیریت برگزارشد عملکرد شعب در بخشهای جذب منابع -ترکیب منابع، وصول اقساط معوق ، فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر ، درآمدهای کارمزد محور و بانکداری الکترونیک بررسی شد.
سید اصغر حسینی – مدیراستان – نیز در ابتدای شروع این مجمع با ابراز خرسندی از عملکرد شعب اظهار داشت این مدیریت در راستای ارتقای جایگاه عملکرد ها و استراتژی ابلاغی بانک اقدام به برگزاری مجمع ارزیابی عملکرد شعب نموده است وانتظار می رود همه کارکنان به وی‍ژه مسیولین شعب با استفاده از توانمدیها ومزیتهای رقابتی بانک در پایان سال عملکرد مطلوبی داشته باشند.
وی افزود براساس ارزیابی عملکرد ابلاغی دربخشهای مختلف از سوی اداره کل ارزیابی عملکرد در شش ماهه نخست سال جاری مدیریت قزوین رتبه پنجم دربین مدیریتهای کشور را به خود اختصاص داده است که امیدواریم درپایان شش ماهه دوم سال این رتبه ارتقای یابد.
حسینی اظهارداشت روسای شعب باید از نتایج این ارزیابی استفاده لازم را برده و اگردر بخشهایی ضعفی مشاهده می کنند با اقدام اصلاحی در جهت رفع آن حرکت نموده تا در پایان سال شاهدعملکرد مطلوبی از شعب باشیم.
مدیراستان با تاکید بر اهمیت ولزوم بررسی و تحلیل همه جانبه عملکرد شعب تصریح کرد همه کارکنان ضمن آگاهی و اشراف کامل از شاخص های مورد ارزیابی با حس مسیولیت پذیری و تعهد در جهت تحقق اهداف مورد نظر تلاش نمایند.
درادامه شعب براساس برنامه ریزی صورت گرفته در این مجمع در 4 روز متوالی مورد ارزیابی قرار گرفتند وشعب ضمن ارایه گزارش عملکرد خود مسایل ومشکلات خود را بیان ورهنمودهای لازم در راستای بهبود عملکرد توسط مسیولین مدیریت ارایه گردید
آخرین بروزرسانی 1394/4/24