تازه های اخبار تازه های اخبار

در ششمین دوره فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی

بانک مسکن لوح و تقدیر نامه سه ستاره دریافت کرد

بانک مسکن در ششمین دوره فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی لوح و تقدیر نامه سه ستاره دریافت کرد
ه گزارش روابط عمومی بانک مسکن،بانک مسکن به عنوان اولین بانک دولتی ،توانست لوح و تقدیرنامه سه ستاره را در حوزه منابع انسانی دریافت نماید.
همچنین بانک مسکن به عنوان اولین بانک دولتی در ششمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی حضور یافت و با هماهنگی انجمن مدیریت منابع انسانی و تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان اداره کل امور کارکنان این بانک ، نسبت به تهیه و تدوین اظهارنامه تعالی منابع انسانی اقدام کرد.
علاوه بر این فرایند ارزیابی توسط ارزیابان انجمن در ستاد ادارات مرکزی بانک مسکن با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک و برخی از مدیران ارشد بانک انجام شد
آخرین بروزرسانی 1394/4/24