تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری مجامع ارزیابی عملکرد شعب

مجامع ارزیابی عملکرد شعب در سال 1393با حضور مسیولین مدیریت وروسای شعب تابعه به منظور بررسی عملکرد شعب در بخشهای مختلف، در محل مدیریت برگزار شد
این مجامع که در دو گروه باحضور مدیر استان ، معاونین و برخی ازروسا ومعاونین دوایر مدیریت برگزارشد عملکرد شعب در بخشهای جذب منابع -ترکیب منابع، وصول اقساط معوق ، فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر ، درآمدهای کارمزد محور و بانکداری الکترونیک بررسی شد.
سید اصغر حسینی – مدیراستان – درحاشیه برگزاری این مجامع ضمن تشکر از تلاش کارکنان صف وستاد مدیریت در جهت تحقق اهداف بانک و همچنین تقدیر و تشکر از 2 شعبه فرهیختگان واقبالیه به دلیل عملکرد مطلوب در تمام حوزه ها و انتخاب آنها جزی 100 شعبه برتر کشور اظهار داشت یکی از اهداف برگزاری این مجامع ترویج فرهنگ پاسخگویی در همه سطوح بانک می باشد که باید همه کارکنان با اطلاع ازشاخصهای ارزیابی عملکرد و نحوه ارزیابی های صورت گرفته با تغییر نگرش در نحوه انجام وظایف محوله پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی افزود براساس ارزیابی عملکرد ابلاغی دربخشهای مختلف از سوی اداره کل ارزیابی عملکرد در سال 93 این مدیریت توانست در بخش جذب منابع جزی مدیریتهای موفق باشد که امیدواریم در سال جاری با تلاش ومشارکت جمعی همه کارکنان این موفقیت را در تمام بخشها شاهد باشیم.
حسینی اظهار داشت برگزاری این مجامع مسیر حرکت مدیریت در بخشهای مختلف را نشان می دهد که تا چه اندازه در مسیر تعیین شده حرکت نموده وتا چه اندازه در این بخشها انحراف وجود داشته است بنابراین با کسب تجربه از عملکرد گذشته باید به گونه ای فعالیتهای خود را برنامه ریزی کنیم تابا شناسایی نقاط ضعف وبرطرف نمودن آنها اهداف بانک را درسال جاری محقق نماییم .
مدیر استان اظهار داشت روسای شعب باید از نتایج این ارزیابی استفاده لازم را برده و اگردر بخشهایی ضعفی مشاهده می کنند با اقدام اصلاحی در جهت رفع آن اقدام نموده تا در پایان سال شاهدعملکرد مطلوبی از شعب باشیم.
مدیراستان با تاکید بر اهمیت آگاهی و اشراف کامل از شاخص های مورد ارزیابی عملکرد توسط همه کارکنان تصریح کرد همه باید با تقویت حس مسیولیت پذیری و تعهد وپاسخگویی درعملکرد خود به منظور تحقق اهداف مورد نظربانک تلاش نمایند.
شایان ذکراست براساس برنامه ریزی صورت گرفته عملکرد شعب در 4 روز متوالی ارزیابی شد وروسای شعب ضمن ارایه گزارش عملکرد مسایل ومشکلات خود را بیان وپس از آن رهنمودهای لازم در راستای بهبود عملکرد توسط مسیولین مدیریت ارایه گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24