تازه های اخبار تازه های اخبار

بانکداری الکترونیک

گردهمایی روسای شعب ورابطین بانکداری الکترونیک با حضور مسیولین مدیریت وهمچنین روسای شعب وبرخی از کارکنان صف به منظور تحقق اهداف بانکداری الکترونیک در سال 1394 در محل سالن کنفرانس مدیریت برگزار شد.
در این گردهمایی سید اصغر حسینی – مدیر استان – با بیان نقش واهمیت بانکداری الکترونیک در عرصه کسب وکار واقتصاد کشور اظهار داشت توسعه وترویج استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی منجر به توسعه کسب وکار ،تسهیل در ارایه خدمات ، سود بیشتر خواهد شدوهمچنین به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار خوب می تواند مارا در تحقق اهداف یاری نماید.
وی رشد وتوسعه بانکداری الکترونیک را یکی از اولویتهای مهم بانک برشمرد وخاطر نشان کرد اگر می خواهیم در عرصه رقابت مابین بانکها موفق باشیم باید مسیر توسعه وترویج بانکداری الکترونیک را هموار نموده واین امر میسر نخواهد شد مگر با همدلی ووفاق ومشارکت همه کارکنان .
حسینی با اشاره به نقش بسیار مهم روسا ورابطین بانکداری الکترونیک شعب در جهت ترویج وترغیب مشتریان در جهت استفاده از بانکداری الکترونیک تصریح کرد روسای شعب باید با حمایت از رابطین واشاعه فرهنگ استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک دربین مشتریان تلاش نمایند.
مدیر استان با تاکید بر ترغیب مشتریان جهت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک تصریح کرد اگر همه مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک استفاده نمایند کارکنان شعب وقت بیشتری برای جذب منابع مالی جدید وحفظ مشتریان خواهند داشت.
وی اظهار داشت یکی از بهترین ابزارهایی که می تواند بانک را در جذب منابع یاری نماید استفاده بهینه از پایانه های فروشگاهی است که باید با شناسایی مشتریان خوب وبا پتانسیل بالا وارایه خدمات وپشتیبانی لازم توسط شعب و شرکت آسان پرداخت پرشین در جهت افزایش تراکنش از طریق این پایانه ها اقدام نماییم.
وی افزود نقش شعب در این موضوع بسیار مهم است وباید با کنترل ونظارت بر نحوه استفاده پذیرنده ها وبا استفاده از ابزارهای تشویقی در جهت افزایش تراکنش این پایانه ها اقدام ودرصورت کم کارکرد بودن نسبت به جمع آوری آنها اقدام نماییم.
حسینی گفت راز موفقیت در بانکداری الکترونیک داشتن اطلاعات کامل کارکنان از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است وهمه کارکنان باید خود دروحله اول از این ابزارها استفاده نمایند تا بتوانند به راحتی ویژگی های آنها را به مشتریان انتقال دهند.
وی افزود باید با برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان در حوزه بانکداری الکترونیک بستر لازم را در جهت افزایش اگاهی کارکنان و مشتریان از ابزارهای الکترونیکی فراهم نماییم .
مدیراستان گفت اگر بانکداری الکترونیک فعالتر واستفاده کنندگان ازابزارهای الکترونیکی بیشتر شودشعب خلوت تر ومنجر به افزایش بهره وری بانک خواهد شد.
در ادامه این گردهمایی با برگزاری پنلی که نماینده شرکت آسان پرداخت پرشین در استان نیز حضور داشت مسایل ومشکلات موجود در بخش پایانه های فروشگاهی مطرح وتصمیمات لازم در جهت رفع این مشکلات اتخاذ شد.
شایان ذکر است در پایان این گردهمایی از روسای شعب ورابطین فعال در حوزه بانکداری الکترونیک که عملکرد مطلوبی داشتند به شرح ذیل با اهدای لوح وهدایای نقدی تقدیر شد:
محمد دوستی رییس شعبه شهید بابایی
اسماعیل عربلو رییس شعبه خیام قزوین
رضا بهرامی نیا رییس شعبه شهید رجایی تاکستان
محمد نوری – رییس شعبه فرهیختگان-
داریوش زرآبادی پور- رییس شعبه مینودر-
رابطین بانکداری الکترونیک آقایان(میر مسعود سنجری،علی اکرادلو،مصطفی رحمانی،حسین سلیمی،محمود کهنسال،مهدی رشوند،ولی اله نفری،احسان شیرمحمدی)
آخرین بروزرسانی 1394/4/24