تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور مدیر امور حراست در استان قزوین

مرکز مانیتورینگ حفاظت الکترونیک ساختمان مدیریت وشعبه مرکزی قزوین افتتاح شد.

در مراسمی با حضور مهدوی مشاور مدیرعامل ومدیرامور حراست، حسینی رییس حراست اداره کل حفاظت پرسنلی،زلفی گل معاونت حفاظت فناوری اطلاعات وداده ها وجمعی از مسیولان مدیریت وحراست استان ، مرکز مانیتورینگ حفاظت الکترونیک ساختمان مدیریت وشعبه مرکزی قزوین افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.
براساس این گزارش ، با افتتاح این مرکز ضمن ارتقای سطح حفاظتی وامنیتی ساختمان، با بهره گیری از پیشرفته ترین سامانه های حفاظتی واعلام خطر، سامانه اعلام واطفای حریق وبیش از 100 دستگاه دوربین دیجیتال، آنالوگ و گردان با قابلیت بزرگنمایی X40، امکان نظارت وکنترل شبانه روزی کلیه طبقات وهمچنین محیط پیرامونی ساختمان توسط پرسنل مستقر در اتاق مانیتورینگ به منظور رصد مخاطرات وهرگونه آسیب احتمالی برای اتخاذ به موقع اقدامات پیشگیرانه فراهم شد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24