تازه های اخبار تازه های اخبار

حضور حراست و نیروهای خدوم انتظامات در مجموعه بانک مسکن، محیطی امن و بدون دغدغه جهت ارایه خدمت به مشتریان به وجود آورده است

اعطای سردوشی ترفیع درجه به پنج نفر از نیروهای انتظامات بانک مسکن استان قزوین

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک مسکن استان قزوین، سید اصغر حسینی مدیر شعب استان در مراسم ارتقای درجه واعطای سردوشی به پنج نفر از کارکنان انتظامات بانک مسکن استان اظهار داشت حضور حراست و نیروهای خدوم انتظامات در مجموعه بانک مسکن، محیطی امن و بدون دغدغه جهت ارایه خدمت به مشتریان به وجود آورده است.

وی افزود انتظامات مدیریت شعب استان قزوین دارای کارکنانی هوشیار و توانمند  می باشد که با همدلی  وتلاش  مستمر یار وهمراه مدیریت ودیگر کارکنان بانک مسکن دراستان بوده و در انجام وظایف محوله، به شایستگی اقدام نموده اند.

حسینی ، مهمترین شاخصه های نیروهای انتظامات در بانک را،  همدلی ، داشتن اعتقاد و ایمان، اخلاق پسندیده و منش ، هوشیاری و آمادگی جسمانی در انجام امور دانست و افزود: این خصوصیات زمانی ارزشمندتر است که استمرار داشته و همراه با آموزش های تخصصی در حوزه های یاد شده باشد.

سید جلا ل الدین حسینی مسیول حراست مدیریت شب استان قزوین نیز در این جلسه ضمن تشکر از زحمات کارکنان انتظامات استان قزوین  حفظ امنیت  را یکی از مهمترین  اولویتهای کاری  کارکنان انتظامات برشمرد واظهارداشت با وجود سختی کار وتلاش شبانه روزی کارکنان انتظامات در بانک انگیزه آنها بالا است .

وی افزود علی رغم پیگیری های بعمل آمده واقدامات مسیولین ذی ربط در راستای تقویت ساختاری ،اداری  ورفاهی کارکنان انتظامات می بایست جهت بهبود عملکرد آنها عوامل انگیزشی را تقویت نمود.

در ادامه، مدیر شعب بانک مسکن استان با حضور مهدی رجبی معاون مالی وفناوری و مسول دفتر حراست ، سردوشی ارتقای آقایان مرتضی رستمی ، مرتضی آزادی،وحید کشاورز،حسن کرمی، حامد عابدیها را به ایشان اعطای نمودند.

آخرین بروزرسانی 1397/5/24