تازه های اخبار تازه های اخبار

بازاریابی

افزایش منابع مدیریت قزوین وکسب رتبه چهارم در بین بانکهای استان

جلسه بازاریابی مدیریت شعب استان قزوین با حضور مسیولین مدیریت واعضای کمیته بازاریابی وبرخی از روسای شعب تابعه این مدیریت به منظور بررسی عملکرد شعب در محل سالن جلسات برگزار شد.

در این جلسه سید اصغر حسینی مدیر شعب استان  قزوین با ارایه گزارشی از عملکرد مدیریت در بخش جذب منابع در استان اظهار داشت مدیریت شعب استان قزوین با  توجه به سیاستهای ابلاغی در بخش جذب منابع توانسته است منابع مدیریت را به بیش از 10 هزار 470 میلیاردریال افزایش دهد که این رشد منجر به صعود یک پله ای وکسب رتبه چهارم در بین بانکهای استان شده است.

وی افزود با همت وتلاش همه کارکنان با برنامه ریزی های مناسب  برمبنای استراتژی بانک واستفاده بهینه از ظرفیتها وپتانسیلهای منابع انسانی و استان توانسته ایم سهم بازار از منابع مالی استان را به 11 درصد افزایش دهیم که این میزان 3 درصد بیشتر از میانگین بانک ودر بین مدیریتهای کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص دهیم.

حسینی با تاکید بر افزایش بهره وری وکارایی بانک در استان افزود با توجه به اهمیت افزایش بهره وری در هر سازمانی  واهمیت موضوع مدیریت قزوین با بهره گیری از تمام ظرفیتها توانسته است در بخش کارایی در بین بانکهای استان وهمچنین در بین مدیریتهای کشور رتبه نخست را  به خود اختصاص دهد .

وی  ضمن تشکر از تمام کارکنان صف وستاد مدیریت به دلیل کسب این موفقیتها ابراز امیدواری کرد با وجود کارکنان توانمند ، جوان وتحصیلکرده  واستفاده از تمام ظرفیتهای موجود در جهت  ارتقا وبهبود عملکرد مدیریت تلاش بیشتری انجام شود.

مدیرشعب استان قزوین شناسایی نقاط ضعف و قوت وفرصتها وتهدیها را از نکات مهم در تحقق  اهداف بانک برشمرد وتصریح کرد توجه  به این موضوع مهم باعث خواهد شد که نقاط ضعف خود را برطرف کنیم و با استفاده از نقاط قوت ضمن استفاده از فرصتهای پیش رو تهدیدها را نیز به فرصت تبدیل کنیم.

وی در ادامه جلسه با بررسی عملکرد بازاریابی وجذب منابع شعب حاضر در جلسه رهنمودهای لازم را جهت بهبود عملکرد این شعب ارایه نمود.

آخرین بروزرسانی 1396/11/18