آزمون استخدامی بانک

آزمون استخدامی بانک

آزمون استخدامی بانک دراستان قزوین برگزارشد
آزمون استخدامی بانک  راس ساعت 9صبح روز جمعه مورخ 13/12/89در محل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین با حضور 447نفر شرکت کننده  برگزارشد
شایان ذکر است مسیولین مدیریت شعب استان قزوین نیز جهت  نظارت برحسن اجرای این آزمون حضور داشتند. 
آخرین بروزرسانی 1394/5/4