بازاریابی

بازاریابی

نداف فهمیده: بارصدکردن فعالیت رقبا همه کارکنان بایدبا تفکر سیستمی و تعامل با یکدیگر در جهت ابداع راهکارهای نوین بازاریابی حرکت نمایند تا بتوانیم ضمن پیشی گرفتن از رقبای خود موجبات تعالی بانک را فراهم سازیم

پنجمین جلسه بازاریابی با حضور اعضای کمیته و روسای شعب مرکزی تاکستان ، راه آهن ، شهیدبابایی، فلسطین شرقی و آزادگان در محل مدیریت برگزار شد.
در این نشست اسداله نداف فهمیده طی سخنانی با اشاره به بازاریابی هدفمند اظهار داشت برنامه ریزی و انسجام گروهی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در بخش جذب منابع لازمه بازاریابی هدفمنداست که همه کارکنان به ویژه روسای شعب بایستی به این نکته توجه کافی داشته باشند.
وی گفت با توجه به وجود رقبای برون سازمانی بایستی به گونه ای فعالیت کنیم که علاوه بر رصدکردن فعالیت رقبا همه کارکنان با تفکر سیستمی و تعامل با یکدیگر در جهت ابداع راهکارهای نوین بازاریابی حرکت نموده تا بتوانیم ضمن پیشی گرفتن از رقبای خود موجبات تعالی بانک را فراهم سازیم.
مدیر استان با تاکید بر تحقق اهداف تعیین شده در بخش جذب منابع خاطر نشان کرد توجه و رعایت شاخص های مهم تکریم ارباب رجوع از سوی همه کارکنان به ویژه کارکنان جلوباجه منجر به این خواهدشد که مارا به سرعت به اهداف تعیین شده در بخش جذب منابع نزدیکتر کند.
نداف فهمیده در ادامه جلسه با بررسی عملکرد شعب حاضر د رحوزه بازاریابی و جذب منابع بر لزوم شناسایی بازاهای جدید و پیگیری مستمر با مراجعات حضوری به بازارهای هدف تاکید و تصریح کرد همه بایستی نسبت به خروج منابع از بانک حساس بوده و با تمام توان نسبت به حفظ منابع و جذب منابع جدید اقدام نماییم.
وی در پایان سخنان خود گفت تمامی فعالیتهای بازاریابی بایستی مستند سازی شوند و با استخراج نقاط قوت و ضعف خود بتوانیم عملکرد مطلوبی را در زمینه بازاریابی بر جای بگذاریم
آخرین بروزرسانی 1394/5/4