مجمع ارزیابی عملکرد

بررسی عملکرد شعب در شش ماهه نخست سال

مجمع ارزیابی عملکرد

مجمع ارزیابی عملکرد شعب مدیریت قزوین با حضور مسیولین مدیریت ، روسای شعب ودوایر ستاد مدیریت به منظور بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال جاری شعب در محل سالن همایش برگزار شد.

سید اصغر حسینی مدیر شعب استان قزوین با بیان اهمیت ارزیابی عملکرد ورهنمودهای لازم به شعب جهت بهبود عملکرد اظهار داشت ارزیابی عملکردشعب راهنمای بسیار خوبی جهت رسیدن به اهداف می باشد وشعب می توانند با آگاهی از عملکرد خود درصورت انحراف از اهداف تعیین شده در مسیر تحقق اهداف اقدام اصلاحی  انجام دهند.

وی افزودیکی از مولفه بسیار مهم در موفقیت شعب همکاری وتعامل بین روسا ومعاونین میباشد که با ایجاد انگیزه ونظارت برعملکرد زیر مجموعه خود می توانند ضمن افزایش مشارکت پذیری همه کارکنان در انجام امور،موجب افزایش بهره وری وتحقق اهداف شعبه را فراهم نمایند.

حسینی برنامه ریزی ،سازماندهی، کنترل ونظارت را چهاراصل مهم مدیریت عنوان کرد واظهارداشت اگر رییس شعبه اطلاعات کافی از ورودی وخروجی وترکیب منابع شعبه وتوانمندیهای کارکنان زیر مجموعه خود نداشته باشد چگونه می تواند شعبه رادر مسیر صحیح هدایت نماید واین امر قطعا"منجر به عملکرد نامطلوب خواهد شد و آن شعبه دردستیابی به اهداف خود ناکام خواهد ماند.

مدیر شعب استان قزوین رصد عملکرد همکاران را مهمترین عامل تاثیرگذاردرشناسایی کارکنان توانمند و شایسته سالاری دانست واظهار داشت اگر عملکرد کارکنان توانمندنادیده گرفته شود ضمن آن که موجب کاهش انگیزش آنها خواهد شددر آینده نیز با کاهش بهره وری  مواجه خواهیم شد.

 

وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد گفت همه باید در مسیر جذب نقدینگی در جامعه تلاش نماییم وبا تزریق آن به بخش های اقتصادی بتوانیم ضمن رونق اقتصادی از بروز تورم در جامعه جلوگیری کنیم واین امر با احساس مسیولیت واستفاده حداکثری از تمام ظرفیتهای موجود در بانک میسر خواهد شد.

حسینی با تاکید برجذب منابع به وی‍ژه منابع خرد وارزان قیمت تصریح کرد با جذب منابع خرد وارزان قیمت می توان ضمن افزایش سود آوری بانک از تلاطم خروج منابع نیز در امان بود .

وی برنامه ریزی شعب در جهت تکریم مشتریان ،حفظ ونگهداری وبرقراری ارتباط با آنها را بسیار مهم دانست وخاطر نشان کرد عدم توجه به مشتری وخواسته های آنها منجر به از دست دادن مشتریان خواهد شد وآنگاه مجبور خواهیم شد با صرف هزینه های خیلی بیشتر اقدام به جذب مشتری جدید نماییم.

مدیر شعب استان قزوین استفاده از ایده ها وخلاقیت های کارکنان را بسیار مهم دانست وتصریح کرد اگرروسای شعب به این موضوع اهتمام لازم داشته  باشند ضمن تسهیل در امور جاری شعب وانگیزش کارکنان زمینه های افزایش بهره وری شعب را نیز فراهم خواهند نمود.

وی درادامه وصول مطالبات را از اهمیت بسیار بالایی برشمرد واظهار داشت با برنامه ریزهای صورت گرفته امیدواریم تا پایان سال با تلاش همه کارکنان شاهد کاهش مطالبات وتحقق اهداف در این زمینه باشیم وهمچنین با بهبود عملکرد در تمام شاخص های ارزیابی عملکرد در پایان سال  شاهد قرار گرفتن مدیریت قزوین در منطقه سبز باشیم.

لازم به ذکر است در ابتدای برگزاری این مجمع روسای دوایر مدیریت با ارایه گزارش  وبررسی عملکرد شعب در شاخص های ارزیابی عملکرد ضمن استفاده از تجارب شعب موفق، نقاط قوت وضعف شعب را بررسی وراهنمایی های لازم جهت بهبود عملکرد آنها ارایه گردید.

 

آخرین بروزرسانی 1397/9/12