بازديد مدير شعب استان قزوين از شعب تابعه

در جريان بازديد مسئولين مديريت شعب استان قزوين از شعب تابعه ، سيد اصغر حسيني مدير شعب استان قزوين خطاب به مسئولين وكاركنان شعب اظهار داشت پاسخ به انتظارات مشتريان و ارائه خدمات با كيفيت در كوتاهترين زمان ممكن به آنها از رسالتهاي مهم كاركنان بانك مسكن است و برای تحقق اهداف شاخص هاي ارزيابي عملكرد، برنامه ریزی هماهنگي ،نظارت ،كنترل و سخت کوشی تک تک همکاران لازم و ضروری است.

حسيني افزود باتوجه به محصولات وخدمات ارزنده اي كه بانك مسكن به مشتريان ارائه مي دهد بايد از اين فرصت استفاده وبا اتخاذ استراتژي و برنامه ريزي مناسب ، در مسير جذب منابع تهديدهاي پيش رو را به فرصت تبديل  نمائيم .

وی با تاکید بر جذب منابع مالی خرد  اظهار داشت منابع خرد از ماندگاری بیشتری برخوردار خواهد بود وشعب باید در این زمینه  در بخش بازاریابی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا منابع ارزان قیمت وبا ریسک کمتر جذب بانک نمايند.

مدیر شعب استان قزوين با تاکید بر تمرکز مسئولین شعب بر وصول مطالبات  اظهار داشت با توجه به اهمیت وصول مطالبات در سال جاری باید  برای این حوزه ، برنامه خاص و نو داشته باشیم وبا استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در جهت وصول مطالبات  وتحقق اهداف این بخش حرکت نماییم.

حسيني  تعامل ومشاركت كاركنان را در جهت دستيابي به اهداف بانك بسيار مهم دانست وتصريح كرد اگر درانجام هر كاري تعامل، همفكري ومشاركت نباشد نمي توان به هدف مورد نظردست يافت بنابراين همه كاركنان بايد اين موارد را سرلوحه كارهاي خود قرار داده وبا نگرش مثبت در مسير دستيابي به اهداف تلاش نمايند.

 

Last Updated 1398/12/11