گردهمائي روسا ومعاونين شعب

همه كاركنان باید با تقویت حس مسئولیت پذیری و تعهد وپاسخگویی درعملکرد خود به منظور تحقق اهداف مورد نظربانک تلاش نمایند

گردهمائي روساومعاونين شعب تابعه مديريت شعب قزوين با حضور مسئولين مديريت،روسا،معاونين وپايوران شعب به منظور تاكيد برتحقق اهداف تعيين شده وهمچنين تقدير از شعب برتر در محل سالن همايش مديريت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري هيبنا دراين گردهمايي سيد اصغر حسيني – مديرشعب استان قزوين –با ارائه گزارشي ازآمار عملكرد مديريت اظهار داشت  با توجه به ارزيابي عملكرد شعب وشناسايي نقاط قوت وضعف آنها با برنامه ريزي صورت گرفته در تلاش هستيم در جهت بهبود  عملكرد شعب  اقدامات لازم را انجام داده تا بتوانيم تمام اهداف ترسيمي درسال جاري را بر مبناي رئوس اهداف كلان بانك محقق سازيم.

مدیر شعب استان اظهار داشت با توجه به استخراج وارائه نتايج ارزيابي عملكرد بصورت ماهانه به شعب، روسای شعب باید از نتایج این ارزیابی استفاده كنند و اگردر بخشهایی ضعفی مشاهده می کنند با اقدام اصلاحی در جهت رفع آن اقدام نموده تا در پایان سال شاهدعملکرد مطلوبی از شعب باشیم.

مدیراستان با تاکید بر اهمیت آگاهی و اشراف کامل از شاخص های مورد ارزیابی عملکرد توسط  همه کارکنان تصریح کرد همه باید با تقویت حس مسئولیت پذیری و تعهد وپاسخگویی درعملکرد خود به منظور تحقق اهداف مورد نظربانک تلاش نمایند

وي عامل موثر در دستيابي شعب به اهداف ابلاغي را كار جمعي ومشاركت همه كاركنان  در انجام امور بانك دانست وتصريح كرد اگر شعب كارگروهي وتيم سازي را در سرلوحه كارهاي خود قرار دهند  در دستيابي به اهداف خود موفقترخواهند بود.

حسيني يكي از شاخص هاي مهم در ارزيابي عملكرد را جذب منابع برشمردو خاطر نشان كرد با توجه به اهميت زياد اين شاخص همه كاركنان بايد به اين موضوع مهم اهتمام لازم را داشته باشند .

مديرشعب استان قزوين افزود در بخش بازاريابي همه بايد يك بازارياب باشند ومهمترين ابزاركاركنان دراين زمينه دانش بانكي آنهاست تا با معرفي صحيح  خدمات بانك به مشتريان درجهت حفظ  ويا جذب مشتري جديد اهتمام داشته باشند.

حسيني با اشاره به نقش مذاكره با مشتريان در جهت حفظ منابع وجلوگيري از خروج منابع اظهار داشت از عوامل مهم  وموثر در حفظ منابع  توجه جدي وحساسيت  همه كاركنان شعبه به خروج منابع است واين مطلب بايد با مشاوره صحيح به مشتري  تحقق يابد.

وي افزود پاداشهايي به منظور تحقق اهداف در شاخص جذب منابع در نظر گرفته شده است كه به صورت روزانه عملكرد شعب رصد و در صورت دستيابي به اهداف مورد نظر به كاركنان پرداخت خواهد شد.

حسيني اظهارداشت يكي ديگر از دغدغه هاي مهم مسئولين بانك كاهش مطالبات معوق مي باشد وهمه ما بايد در تحقق اهداف مورد نظر در اين بخش با جديت ومشاركت اقدامات لازم را انجام دهيم.

وي با تشكر از عملكرد كاركنان صف وستاد در بخش وصول مطالبات اظهار داشت در بخش وصول مطالبات شعب عملكرد مطلوبي داشتند به طوري كه nplمديريت از ابتداي سال جاري تا كنون از 6.36 به 6كاهش داشته است واميدواريم با تلاش بيشتر كاركنان شاهد عملكرد بهتري از شعب باشيم.

مديرشعب استان قزوين با تاكيد برتعيين تكليف واحد هاي مسكن مهراظهار داشت بيش از 94 درصد واحدهاي مسكن مهر در استان قزوين فروش اقساطي شده اند واميدواريم با رايزني هاي صورت گرفته با اداره كل راه وشهرسازي هرچه سريعترواحدهاي باقي مانده نيز فروش اقساطي شود.

وي شاخص هاي مهم تاثير گذار در ارتقاي در جه شعب را جذب منابع ، اعطاي تسهيلات ، وصول مطالبات ، بانكداري الكترونيك برشمرد وتصريح كرد همه شعب بايد در شاخص هاي مورد نظر برنامه ريزي مناسب داشته باشند ودر صورتي كه از اهداف خود فاصله دارند هرچه سريعتر با اقدامات اصلاحي در فرصت باقي مانده تا پايان سال،  به اهداف خود برسند.

گفتني است در ادامه اين همايش از شعب برتر ارزيابي عملكرد وكاركنان برتر سنجش اطلاعات شغلي همچنين از روساي دواير ستاد مديريت با اهداي لوح تقدير شد.

 

Last Updated 1398/9/23