مسابقات فوتسال

يك دوره مسابقه فوتسال به مناسبت دهه امامت وكرامت با حضور كاركنان بانك مسكن استان قزوين در سالن شهداي مدافع حرم
يك دوره مسابقه فوتسال به مناسبت دهه امامت وكرامت  با حضور كاركنان بانك مسكن استان قزوين در سالن شهداي مدافع حرم
Last Updated 1398/7/10