حمايت مالي از فعالان وسازندگان حرفه اي بخش مسكن

نشست با فعالان وسازندگان حرفه اي بخش مسكن

جلسه ای با حضور معاون مالی وفناوری ، رئیس شعبه مرکزی قزوین ، رئیس دایره اعتباری ورئیس دایره ارتباطات وبازریابی مدیریت شعب بانک مسکن استان قزوین با هیئت مدیره وبرخی از اعضای انجمن انبوه سازان استان قزوین به منظور تشریح سیاستهای اعتباری بانک مسکن در سالجاری وافزایش تعامل های مابین بانک وفعا لان وسازندگان حرفه ای بخش مسکن در محل سالن جلسات انجمن انبوه سازان برگزار شد.

در این جلسه حسین صابری معاون مالی وفناوری مدیریت شعب استان قزوین با بیان این که بانک مسکن در سال جاری سیاست رونق ساز بخش مسکن در دستور کار قرار داده است گفت:  حمایت از سازندگان حرفه ای و بهره گیری از تکنولوژی نوین یکی از اهداف اصلی اعتباری بانک مسکن درسالجاری است.

وی افزود با توجه به اینکه بخش مسکن به دلیل اتکای کامل به تولید داخلی واشتغالزایی بالا وارتباط ان با بخش های مختلف صنعتی وتولیدی می تواند نقش بسزایی در رونق اقتصاد کشور ایجاد کند واین امر مهم  می تواند با تعامل بین بانک  مسکن وفعالین بخش مسکن امکان پذیر شود.

صابری اهداف بانکداری خرد وشرکتی در سیاست های اعتباری را فعالیت در بخش تخصصی بانک، تامین مالی واحدهای معرفی شده وحمایت از تامین مالی پروژه های ساختمانی که توسط انبوه سازان دارای صلاحیت حرفه ای احداث می شوند، عنوان کرد.

معاون مالی وفناوری با بیان این که این اهداف به منظور ایجاد رونق در بخش مسکن طراحی شده است، گفت: در سال جاری هدفگذاری بر این است که افرادی در بخش مسکن بصورت حرفه ای فعالیت می کنند وبه ویژه از فناوری های نوین و مصادیق کاهش مصرف انرژی بهره می گیرند، بیشتر حمایت شوند.

وی با بیان اینکه انبوه ­سازان باید اصول کلیدی در حوزه بانکداری را به عنوان مشتریان اصلی بانک مسکن رعایت کنند گفت: تعامل دو طرفه بین بانک و انبوه ­سازان، افزایش مراودات مالی مطلوب با بانک مسکن و انتخاب این بانک به عنوان بانک مرجع برای گردش حساب­ بانکی از اصول مورد انتظار بانک مسکن از فعالان ساختمانی است که در صورت تحقق آن، مسیر پرداخت تسهیلات مسکن به دلیل تقویت منابع ناشی از سپرده ­گذاری و رسوب منابع، هموار خواهد شد.

صابری در ادامه سخنان خود در جمع انبوه ­سازان تصریح کرد: آن دسته از انبوه ­سازانی که به عنوان مشتری ویژه بانک مسکن طبقه­ بندی شوند می­ توانند از تسهیلات با سقف بیشتر و همچنین خدمات دیگر بانک در قالب بانکداری شرکتی وسایر بخشها، بهره ببرند.

عبدالصمد سلطانیه رئیس انجمن انبوه سازان استان قزوین همچنین با بیان اینکه همکاری بین بانک مسکن وانجمن انبوه سازان در راستای طرح های تامین مالی مسکن باید متقابل باشد خاطرنشان کرد:با توجه به رویکرد جدید و سیاستهای انبساطی اعتباری بانک مسکن،  فعالین حرفه ای بخش مسکن حمایت های خود از بانک تخصصی و توسعه ای حوزه مسکن انجام خواهند داد؛بنابراین از مسئولان بانک مسکن نیز تقاضا داریم تا در اجرای طرح های تامین مسکن به خصوص اجرای طرح ها ی مهم در کنار فعالین حرفه ای بخش مسکن حرکت کند.

سلطانیه با بیان اینکه شاید در مقطع زمانی فعلی امکان پرداخت تسهیلات با نرخ های پایین تر به انبوه سازان وجود نداشته باشد خاطرنشان کرد:می توان با اعمال سیاست های بهینه در حوزه تامین مالی مسکن در همین شرایط فعلی نیز به گونه ای عمل کرد که علاوه بر تامین مسکن مورد نیاز اقشار و گروه های هدف،به جریان اقتصاد ملی نیز کمک شود.

وی تاکید کرد:یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه در کنار سیاستهای اعتباری بانک مسکن در سالجاری می توان از طریق مشوق های کاربردی و کاهش هزینه تولید مسکن برای آن دسته از سازندگانی که اقدام به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی غالب تقاضا می کنند؛اقدام گردد.

گفتنی است در ادامه این نشست  قدیر کلهر رئیس دایره اعتبارات مدیریت شعب  استان قزوین با تشریح سیاستهای اعتباری به ویژه بانکداری شرکتی  به حاضرین  خاطر نشان کرد بانک مسکن آمادگی هرگونه همکاری با فعالان و سازندگان حرفه ای را دارد .

 

Last Updated 1398/2/18